Arbeidene starter førstkommende uke, mandag 29. november, i Vågstunnelen.

Kvelds- og nattarbeid

Arbeidstid for oppdraget er klokken 1930-0630, alle dager fra og med mandag til og med søndag.

– Dette er tiden på døgnet med minst trafikk. Dirigenter og ledebiler sørger for god trafikkflyt, sier byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

Jan Ove Halsøy i NLF er glad for oppgraderingene, men advarer om en ting; -I disse trange tunnelene er det viktig at takhøyden ikke blir lavere etter at jobben er gjort. Vi har sett eksempler på dette tidligere, noe som har skapt problemer for blant annet spesialtransport og ADR, sier han.

Dette er prosjektet

Den 837 meter lange Vågstunnelen skal få 39 nye lysarmaturer.

Når jobben der er unnagjort, står resten av tunnelene i prosjektet for tur:

¤ Suldalsporten (733 meter) får 34 nye armaturer

¤ 449 meter lange Mokleivåsen 24

¤ Vikatunnelen (1188 meter) 53

¤ Og Falkalitunnelen (1202 meter) får også 53 nye lysarmaturer.

Alle disse fem tunnelene ligger innenfor en 15 kilometer lang strekning langs Suldalsvatnet.

I tillegg omfatter prosjektet ytterligere én tunnel, noen kilometer lenger inne på riksveg 13.

Det er 338 meter lange Uførebergettunnelen, som ligger på grensen mellom Rogaland og Vestland.

Entreprenør fra Stavanger; ferdigfrist i februar

Elektroarbeidene i de seks tunnelene på riksveg 13 skal etter planen være ferdige innen utgangen av februar.

Det er Stavanger-firmaet Roxel Infra AS skal gjøre jobben på oppdrag fra Statens vegvesen.