− Vi mener at de nye eierne, med sin tydelige satsing på lokalt forankrede transport- og logistikkløsninger med høy kvalitet og bærekraft, vil være en meget god og nødvendig løsning for FAFE-HAUER sin videre utvikling. Nor-log Gruppen er en betydelig aktør i det norske transportmarkedet, og gjennom denne transaksjonen utvider vi tilbudet og mulighetene til våre kunder. Samtidig som vi fortsetter å være en attraktiv og trygg arbeidsplass for våre dyktige ansatte, sier Finn Andre Fredvig-Erichsen.

 Ledelsen av FAFE-HAUER kommer fortsatt til å skje fra Molde og Ålesund, og vi som har vært eiere vil selvfølgelig fortsette i våre roller som lokale ledere og ressurspersoner for våre kunder og ansatte, sier Finn Andre videre.

 Gjennom oppkjøpet ønsker Nor-log Gruppen å styrke sitt nasjonale nettverk i et område hvor konsernet til nå har vært avhengig av samarbeidspartnere.

Må godkjennes av Konkurransetilsynet

 - Ved å knytte FAFE-HAUER sitt nettverk sammen med Nor-log Gruppens eksisterende nettverk i Norge, er vi i stand til å tilby et enda sterkere og bredere kundetilbud i markedet. Dette gjennom en mye sterkere tilstedeværelse i denne delen av landet. FAFE-HAUER har på profesjonelt vis, og gjennom dyktige og serviceinnstilte sjåfører, bygd et effektivt og solid nettverk med høy kvalitet på Nord-Vestlandet og i Møre og Romsdal. Sammen med vårt eksisterende nettverk vil dette gi oss en sterk plattform for fremtidig utviklingsarbeid til beste for våre eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log Gruppen.

 Salget av FAFE-HAUER AS til Nor-log Gruppen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Planlagt overtakelse er medio juni.

Nor-log Gruppen er morselskap i et konsern bestående av de lokale transportselskapene Suldal Transport, Miniekspress-selskapene og Nor-log Thermo. Med mer enn 800 moderne transportenheter, 18 terminalpunkter og 550 dedikerte ansatte leverer Nor-log Gruppen temperert gods og bærekraftige transportløsninger i hele Norge basert på profesjonalitet, kreativitet og stolthet. Nor-log Gruppen forventer en omsetning i 2021 på omlag 2 milliarder NOK.

FAFE-HAUER, er basert på FAFE LBT AS, FAFE trans AS, Hauer AS og Hauer Rauma AS. Disse er frem til nå eid av EM kapital AS (Eric Johansson) og FAFE AS (Anne-Grethe og Finn Andre Fredvig-Erichsen). FAFE-Hauer har hovedadministrasjonen i Molde og Ålesund, med avdelinger i Åndalsnes og Oslo. Selskapene har om lag 150 biler og 200 ansatte og en forventet omsetning i 2021 på om lag 270 mill.