Det blir trafikkregulering på E134 Haukelifjell fram til 1. november. Det er to uker lenger enn planlagt. Årsaken til forlengningen er at alt nødvendig sikkerhets- og overvåkningsutstyr i tunnelene ikke kommer på plass før 1. november.

Kjøretøy under 3,5 tonn kommer over fjellet hele døgnet med kolonnekjøring. Vegen er stengt mellom kl. 23:00 og kl. 10:00 for kjøretøy over 3,5 tonn. Det er oppstillingsplasser på hver side av arbeidsområdet for kjøretøy over 3,5 tonn.

Dersom det skulle bli snø i fjellet vil det være aktuelt med ordinær kolonnekjøring gjennom tunnelene.

– Vi beklager de ulemper dette gir for trafikantene, men vi kan ikke sette trafikk i tunnelene før nødvendig sikkerhetsutstyr er på plass, sier prosjektleder Stig Berg-Thomassen