- Knut har solid bakgrunn for å arbeide med tariff- og arbeidsgiverspørsmål, og jeg er svært glad for at han har takket ja til denne utfordringen, sier NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo..

 Knut har arbeidet med et bredt spekter av saker, både politiske og organisatoriske, og har opparbeidet seg en stor kjennskap til NLFs virksomhet. Han har også fulgt samarbeidet vår med fagforeningene tett, og er således også godt kjent med de problemstillinger NLF der arbeider med.

Startet som lastebilsjåfør

 Siden pandemistart har Knut brukt enormt mye tid på koronarelaterte spørsmål herunder svært mye kontakt med enkeltbedrifter og myndigheter. Knut startet sin karriere som lastebilsjåfør, og har senere i flere år drevet egen virksomhet. Han har også solid bakgrunn fra politikk, både organisatorisk og som folkevalgt. Han har blant annet møtt som stortingsrepresentant i lange perioder.

- Jeg ser frem til å komme i gang. Jeg er veldig opptatt av et organisert arbeidsliv, og et av de vedtatte, strategiske målene til NLF er profesjonelle medlemsbedrifter. Å øke antall tariffbedrifter er nettopp en del av dette, sier Knut Gravråk.

 I sin nye jobb skal han i tillegg til tariff- og arbeidsgiverspørsmål fortsatt bruke tid på myndighetskontakt og lobbyvirksomhet.

 Knut tiltrådte stillingen 1. september.