Regjeringen innførte 29. desember 2020 kl. 8.00 nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene, melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding. 

Den nye ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, men de får likevel ikke forkortet innreisekarantene. Les mer om de skjerpede kravene for Storbritannia innført 22. desember

Testingen må gjøres etter forskriften

Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan nå gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. 

Det er frivillig og gratis å teste seg. Muligheten til å teste seg for å komme tidligere ut av karantene gjelder bare dersom personen tester seg i tråd med kravene i  covid-19-forskriften. Dersom man ikke tester seg eller det ikke er kapasitet til å få testet seg, må man være i innreisekarantene i ti døgn. 

Den nye løsningen som etableres, i kombinasjon med den nye digitale reiseregisteringen som kommer tidlig i januar, innebærer at denne testingen kan bli obligatorisk. Dersom testen blir obligatorisk, må den ikke nødvendigvis tas på grensen, men kan tas i løpet av 72 timer. Digital innreiseregistering gjør det enklere å kontrollere at reisende tester seg.

Langtransportsjåfører kan fortsatt unntas

Covid-19-forskriften endres også slik at langtransportsjåfører og togpersonell som ikke arbeider på godstog, kan unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden selv om de har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst Norge. De må fortsatt være i karantene på fritiden.

– Folkehelseinstituttet vurderer at det er lite trolig at langtransportsjåfører bidrar vesentlig til smittespredning i Norge. Denne yrkesgruppen er med på å sikre flyt av varer, så vi mener det er riktig å gjøre et unntak for disse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er den ustabile smittesituasjonen i andre europeiske land som gjør at regjeringen nå ønsker å teste fleste mulig av innreisende.

Les hele pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet

FN har for øvrig bestemt at 27. desember skal være verdens internasjonale dag for pandemi-forebygging. 

Les NLFs anbefalinger for medlemmene i vår karanteneguide