Kurset er laget i verktøyet Articulate, som er godt egnet til digital læring.
Du kan enkelt se en oversikt over hvilke kursmoduler som er påbegynt eller gjennomført av den enkelte ansatte.

Trafikksikkerhetskurset er ment å gi den ansatte forståelse for hva som forårsaker ulykker og hva man selv kan gjøre for å forhindre de. Og gjennom faktaopplysninger, tips og råd vil man få en bedre forståelse av de utfordringene man møter i trafikken og ganske sikkert gjøre seg noen tanker på hvordan man gjennom gode holdninger og kunnskap selv kan bidra til økt trafikksikkerhet.

- Vi vi gjenoppta fysiske kurs så snart smittesituasjonen tillater det, sier Eivind Karikoski i NLF. Foto: Norges Lastebileier-Forbund/NLF - Vi vi gjenoppta fysiske kurs så snart smittesituasjonen tillater det, sier Eivind Karikoski i NLF. Foto: Norges Lastebileier-Forbund/NLF

- Etter å ha gjennomført en rekke fysiske kurs, ble vi tvunget over i en digital versjon da koronapandemien kom. Når smittesituasjonen tillater det vil vi igjen tilby åpne, fysiske kurs, samt bedriftskurs der det er aktuelt, sier NLFs prosjektleder for Fair Transport, Eivind Karikoski.

I linken nedenfor kan du laste ned veileder for hvordan man logger på og tar kurset, samt hvordan man laster ned oversikt over kursgjennomføring. 

Last ned vedlegg her