- Det er gode nyheter når vi vet at transportbransjen melder om nesten 700 skader hvert år, og at 20% av dem er alvorlige, sier Guro Ranes, leder for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Det at vi kan knytte trafikksikkerhet til både økonomisk gevinst for bedriftene og som et tiltak for bedre miljø, kommer både trafikanter og bedrifter til gode.

Rapporten undersøker sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet hos 17 store, norske transportbedrifter. Forskerne har testet sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet på sjåførnivå, og deretter på organisasjonsnivå.

Forutseende og kontrollert kjøring er sikker og økonomisk

Økonomisk kjøring handler i stor grad om kjørestil, som å unngå tomgangskjøring, rulle mest mulig uten gasspådrag, bruke cruisekontroll, ha jevn og lav fart, unngå harde nedbremsinger, holde fartsgrensen og god avstand til bilen foran. Alt dette registreres i lastebilenes flåtestyringssystem, som gir sjåførene en skår basert på disse parameterne.

På sjåførnivå finner forskerne at sjåfører med høy skår i flåtestyringssystemene har lavere ulykkesrisiko enn sjåførene med lavere skår. Dette skyldes trolig at en økonomisk kjørestil ofte er sikker fordi den er defensiv, kontrollert, rolig og forutseende, og fordi flåtestyringssystemet premierer både trafikksikker og økonomisk kjøring.

Trafikksikker kjøring gir bedre miljø

På organisasjonsnivå finner forskerne støtte for at trafikksikkerhetsnivået øker for bedriftene, på hvert nivå på miljøstigen de kommer. Sammenhengen mellom økonomisk kjøring på bedriftsnivå og trafikksikkerhet skyldes at bedriftene øverst i miljøstigen har flere sjåfører med høye skår i flåtestyringssystemet.

- På bakgrunn av resultatene i rapporten, kan dette være tiltak som gjør det lettere å motivere transportbedrifter til å innføre dem enn rene trafikksikkerhetstiltak, fordi redusert drivstofforbruk har direkte økonomiske gevinster for bedriftene. I tillegg er det direkte knyttet til lavere utslipp, avslutter Guro Ranes.

Om rapporten

Rapporten tar utgangspunkt i Miljøstigen, som er en forskningsbasert modell utviklet av forskere ved TØI, og som beskriver hvordan godstransportbedrifter kan arbeide med økonomisk kjøring og energiledelse på organisasjonsnivå. Miljøstigen beskriver en tilnærming med gradvis innføring av spesifikke tiltak rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse.

Rapporten er én av fire rapporter om økonomisk kjøring og energiledelse, effekter på økonomi, trafikksikkerhet, utslipp, arbeidsmiljø og sjåførtrivsel.

Prosjektet er utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og finansiert av Statens vegvesen.