- Dette er riktig vei å gå, men NLF forutsetter at de som blir ilagt gebyr gjør opp på stedet, påpeker Dag Nordvik i NLF.

Både Statens vegvesen og Politiet vil være de som utsteder gebyrene. Ved overtredelse av veitrafikkloven vil det i alle tilfeller være sjåføren som blir ilagt gebyr, men i noen overtredelser vil også bileier bli ilagt gebyr i tillegg (solidaransvar). 

I tillegg til å gi sjåføren muligheten til å gjøre opp på stedet, vil endringen lette presset på myndighetene.

- Erfaringsmessig viser det seg at anmeldelser for ofte blir henlagt på grunn av manglende kapasitet hos påtalemyndighetene, nå kan saken være over der og da. Dessuten slipper sjåføren å havne i strafferegisteret, sier Nordvik 

Både fører og transportforetak vil få gebyr ved brudd. Gebyrenes størrelse vil variere fra 1000 kroner til 4000 kroner per overtredelse.

Økt trafikksikkeret

Hvis en fører blir stoppet med flere overtredelser, betyr det flere gebyr. Samlet gebyr kan imidlertid ikke overstige 20 000 kroner for en fører i en enkelt kontroll. Tilsvarende gebyrtak for transportforetak er på 40 000 kroner per sjåfør.

- Det at foretakene også får gebyr, mener vi vil bidra til likere konkurransevilkår i transportbransjen og bedre arbeidsvilkår for førerne, sier Kjetil Wigdel. Foto: André Kjernsli - Det at foretakene også får gebyr, mener vi vil bidra til likere konkurransevilkår i transportbransjen og bedre arbeidsvilkår for førerne, sier Kjetil Wigdel. Foto: André Kjernsli

– Dette vil gjøre kontrollene våre mer effektive og føre til økt trafikksikkerhet, sier Kjetil Wigdel i Statens vegvesen. 

Flere endringer i vente

Statens vegvesen jobber med tilsvarende forskriftsendringer for andre overtredelser.

- Vi ønsker blant annet å gå fra anmeldelse til gebyr for enkelte brudd på kabotasjereglene. Dette håper vi å få på plass i før utgangen av året. Våre forslag til endringer på dette området var ute på høring fram til 16. august i år. Vi vil komme med en høringsoppsummering og et nytt endringsforslag i løpet av kort tid, sier Wigdel.

Her kan du lese mer om forskriftsendringen.