Etter dagens EU-krav er nemlig Oslofjordtunnelen for bratt. De sier at en tunnel ikke bør ha en helling på mer enn 5 prosent. Oslofjordtunnelen har en helling på opptil 7 prosent i begge retninger.

– Man gambler med folks liv og helse med en slik tunnel. Jeg vil gå så langt som å si at man baserer sikkerheten på flaks. Det vogntoget som brant på mandag kunne like så godt kjørt rett foran en buss full av barn eller pensjonister. Da hadde fort katastrofen vært et faktum, fortsetter Mo.

I en uavhengig rapport som ble skrevet tilbake i 2015 anbefalte Veisesenet å stenge tunnelen helt og bygge en bro i stedet. Det skjedde ikke.

Nødvendig med tid

Brannen i en semitrailer 2. august ga store skader i tunnelen. Dette gjelder både på det elektriske anlegget og asfalten, i tillegg til at det er sotskader på vegger og tak. 

Statens vegvesen beklager overfor bilistene at det tar såpass lang tid før tunnelen blir åpnet.

– Vi har forståelse for at det kan oppleves krevende når en så sterkt trafikkert vegstrekning må stenges over tid, sier Anine Kalmo Larsen som er praktisk tunnelforvalter og brannvernleder.

– Men trafikksikkerheten går foran alt. Det tar tid å sette tunnelen i forsvarlig stand etter en så dramatisk hendelse, og vi håper på forståelse for dette, legger Larsen til.

– Man gambler med folks liv og helse med en slik tunnel, sier Geir A. Mo om Oslofjordtunnelen. Foto: NLF – Man gambler med folks liv og helse med en slik tunnel, sier Geir A. Mo om Oslofjordtunnelen. Foto: NLF

Store elektroskader

Tom Ferdinand Luther er prosjektleder for elektro drift- og vedlikeholdskontrakter.

– Vi har gått grundig gjennom tunnelen for å kartlegge skadene i sin helhet. I innkjøringssonen, der man går fra dagslys til tunnellys, er blant annet 120 lysarmaturer med 5.050 meter tilhørende kabling totalskadet. Dette er området i tunnelen med tettest belysning, sier han.

Fakta om tunnelen

Oslofjordtunnelen er 7306 meter lang og ble åpnet i 2000.

Siden den gang har det vært totalt åtte bilbranner, inkludert hendelsen denne uken. Fra før har tre av tilfellene (to i 2011, og ett i 2017) vært i kategorien større branner. Det innebærer at tunnelen må stenges en uke eller mer, eller at det har oppstått personskade.

Så langt i 2021 har Oslofjordtunnelen vært stengt 86 ganger. Mandagens hendelse var den første brannen i år. Ingen av stengingene har vært planlagte.

Tunnelen var stengt 168 ganger i 2020 og 159 ganger i 2019. Én av stengningene i 2019 skyldtes brann.

Tunnelen har ett løp. Det er ett kjørefelt i hver retning, med ett ekstra krabbefelt i hver stigning. Det skal bygges ett nytt tunnelløp som er planlagt å stå ferdig i 2027/2028.

Fartsgrensen er 70 km/t og det dypeste punktet ligger 134 meter under havet. Tunnelen trafikkeres daglig av 9500 kjøretøy i snitt.