Som følge av dette må trafikantene forholde seg til følgende:

Trafikk fra øst; tungtransporten tilbys venteplass ved Lindelia rasteplass, resten blir stanset ved stengningspunktet ved avkjøring til Sørbygda sør. Personbiler ledes inn på omkjøring via Sørbygda så lenge ikke tungtrafikken stenger fremkommeligheten her.

 Fra vest; her tas personbiltrafikken av ved Gulsvik nord og ledes via Sørbygda, tungtrafikken ledes videre på Rv. 7 til stengestedet ved Trommald.