OPPDATERT 02.01.21: Det digitale reiseregisteret er fra lørdag 2. januar tilgjengelig via  regjeringen.noEtter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. I en overgangsperiode vil det også være mulig å benytte den papirbaserte løsningen.

Ved spørsmål eller bistand til registrering, ring tlf. +47 33 41 28 70 eller send e-post til  support@entrynorway.no

Har du ikke ett bestemmelsessted, kan du legge inn postnummer til første overnattingssted. Bruk eventuelt Brings  søkeverktøy for postnummer og adresser i Norge

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer (3 døgn) til innreisetidspunkt.

– Innreiseregistering, den obligatoriske covid-19 testingen på grensen, krav om negativ test før innreise og karanteneplikt. Alt er en del av regjeringens tiltak for å redusere importsmitten i tiden som kommer, sier Mæland i en ny pressemelding 2. januar 2021.

Hovedregelen er at alle som skal passere grensen inn til Norge, også norske statsborgere, skal registrere seg. Alle som skal til Norge må registrere navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Inntil videre fungerer den midlertidige papirbaserte løsningen som ble lansert først. Det ferdig utfylte reiseregistreringsskjemaet må i tilfelle skrives ut og leveres på grensen (se lenke nederst).   

Gjøres av smittevernhensyn

– Innreiseregistrering sikrer at vi får bedre informasjon om de som krysser grensen til Norge. Dette systemet vil ha stor nytteverdi for helsesektoren i smittevern- og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og Arbeidstilsynet i jobben deres med å ettergå brudd på karantenebestemmelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

For å redusere importsmitte fra personer som ved innreise ikke selv vet at de er smittet, er det svært viktig at karantenereglene etterleves. Ordningen vil derfor også ansvarliggjøre den enkelte om at karantene må gjennomføres på et egnet sted. Plikten skal i utgangspunktet gjelde alle som reiser inn i landet, også norske statsborgere, men med noen nærmere angitte unntak, blant annet for barn under 16 år som reiser i følge med en voksen.

Formålet med registreringen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing. Derfor skal opplysningene kunne utleveres i de tilfeller der det er nødvendig for disse formålene.

Kan straffes med bot

I tillegg skal opplysningene kunne brukes til statistikk og analyse. Personvernforordningens krav skal ivaretas, det vil derfor være sentralt at opplysningene kan anonymiseres tilstrekkelig før man åpner for slik bruk. Forskriften angir uttømmende hvilke opplysningskategorier som skal registreres.

– Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten rimelig grunn, så det er viktig at folk tar dette på alvor, sier Mæland.

Registrering i innreiseregistreringssystemet er derimot ikke et vilkår for å reise inn i landet, og manglende registrering gir heller ikke grunnlag for bortvisning av utlendinger.

Endringene ovenfor trådte i kraft mandag 21. desember kl. 12, og er lagt inn i covid-19-forskriften som en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. 

Merk at det også er testplikt for reisende til Norge, men dette gjelder ikke personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere og langtransportsjåfører.

Gå til: Digital registrering av innreise til Norge (på norsk og engelsk)

Gå til: Papirbasert reiseregistreringsskjema inkludert bekreftelse på oppholdssted (pdf)

Gå til: Digital registrering på andre språk

Les også tidligere sak: Alle som passerer norskegrensen må registrere seg