Heldigvis har myndighetene forstått viktigheten av en fungerende transportnæring. Derfor åpner  covid-19-forskriften for at yrkessjåfører kan gis unntak fra smittekarantene i arbeidstiden dersom de tester negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet gjennomføres, og de bruker munnbind på jobb. Det vil si at de må teste negativt ved arbeidsdagens start i hele syvdagersperioden karantenen normalt ville vart.

Hjemmetester kan benyttes

Til dette kan det benyttes hjemmetester kjøpt på apotek. Myndighetene har ingen standardiserte krav til hvordan arbeidsgiver skal dokumentere at testregimet er overholdt, men vi anbefaler at det utarbeides rutiner for dette i bedriften. F.eks. kan dette løses ved at den ansatte fyller ut et egenerklæringsskjema, og at man tar bilde med mobilen av den negative testen hver dag