Klokken 1300 den 8. september arrangeres transportkjøperseminar i NLF sin turnevogn på Bragernes torg i Drammen. Hit inviteres lokale bedrifter og offentlige kjøpere av transporttjenester.

Program/tema:

  • Transportkjøpers ansvar
  • Sosial dumping i transportbransjen
  • Innkjøp av transporttjenester – privat og offentlig sektor
  • Presentasjon av Veileder – Sjekkliste - nå i digital utgave
  • Bærekraftig transport som en del av verdikjeden og bedriftens image/profil?
  • Hvilke krav skal stilles til bærekraftig transport?
  • Presentasjon av Fair Transport

Hele transportkjøperseminaret vil bli strømmet HER

Senere på ettermiddagen, nærmere bestemt klokken 18.00, blir det nærings- og samferdselspolitisk debatt og foreløpig oppsummering av årets valgkamp. Næringsforeningen i Drammensregionen og NLF Region 3 har gått sammen om å invitere til nærings- og samferdselspolitisk valgdebatt i Drammen 8. september.

Dette er toppkandidatene som møter på Bragernes torg:

Masud Gharakhani fra Arbeiderpartiet. Han har sittet en periode på Stortinget, sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen og har rykket opp til å bli førstekandidat for sitt parti når Martin Kolberg nå trekker seg tilbake.
Trond Helleland er parlamentarisk leder for Høyre. Han har 24 års fartstid på Stortinget og sitter nå i Utenriks- og forsvarskomiteen.
Fremskrittspartiets Morten Wold er Stortingets visepresident. Han har to valgperioder bak seg og sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen.
Per Olaf Lundteigen er kjent som en frittalende veteran fra Senterpartiet. Han har sittet 20 år på Stortinget og er nå i arbeids- og sosialkomiteen.
Sosialistisk Venstreparti sin førstekandidat Kathy Lie er ny og kjemper om å få overta plassen etter Arne Nævra som i dag representerer sitt parti i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Dette er også september måned sitt digitale medlemsmøte, og for de som ikke har anledning til å komme strømmes møtet HER