I sommer var køene for å komme inn i Norge ofte flere kilometer lange. Situasjonen har blitt noe lettere, men det er ikke akseptabelt å la kommersiell trafikk stå stille i 4-5 timer slik som nå. 

- Hvert minutt trafikken står stille på broen, koster det selskaper store summer. For et lite svensk transportfirma som driver 60 transporter i måneden, betyr en times ventetid om gangen en ekstrakostnad på rundt 620 000 SEK per år, sier Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag. For våre medlemsbedrifter er situasjonen minst like ille, understreker Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund. I felleskap ber Norges Lastebileier-Forbund og Svensk Åkeri nå om et fellemøtet med statsminister Erna Solberg.

Ber om møte med Erna Solberg

- Grenseovergangen er utrolig viktig for Norge og Sverige som er hverandres viktigste handelspartnere. Hvis 1% av Sveriges og Norges handel er hemmet av grensehinder, tilsvarer dette 2,9 milliarder svenske kroner per år, sier Bjørn Storm Halvorsen og Patrick Strömsnes, fra Norsk Svenska Handelskamren i Oslo respektive Göteborg.

- Vi forstår godt at den norske regjeringen må iverksette tiltak for å beskytte mennesker mot smitte under den pågående pandemien, men vi anbefaler den norske regjeringen på det sterkeste å finne løsninger som ivaretar både helse, nordisk grensefrihet og næringsutvikling i regionen mellom Göteborg og Oslo, sier Linda Engsmyr, sier Linda Engsmyr, ordfører i Svinesundskomiteen
Her kan du lese brevet.