Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende, for at det skal bli enklere og mer effektivt for deg som næringsdrivende å levere riktige opplysninger. 

Fra neste år av kan du ikke lengre bruke Næringsrapport skatt for innlevering av skattemeldingen, og skjemaene i Altinn fases ut. I 2022, for inntektsåret 2021, vil de fleste enkeltpersonforetak (ENK) levere skattemeldingen gjennom et årsoppgjørs- eller økonomisystem.

 Aksjeselskap med små forhold, og som leverer gjennom system, skal gjennom en pilot teste ut den nye skattemeldingen. Fra inntektsåret 2022 vil også skatteskjemaene for aksjeselskap fases ut.

Usikker på hvordan dette skal gjøres og hva dette betyr for deg og din bedrift? Da bør du melde deg på ett av webinarene i lenken under.

Meld deg på