– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern, og at flere brudd skyldes at arbeidsgiverne ikke forstår eller kjenner til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Mangler kartlegging og risikovurdering

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å  prioritere kontroll med at arbeidsgivere følger kravene til smittevern. Oppdraget kom som følge av en betydelig økning i koronasmitte. Arbeidstilsynet kontrollerer nå smittevern i de fleste tilsyn, i tillegg til å drive med veiledning om temaet. 

Siden Arbeidstilsynet fikk oppdraget, er smittevern kontrollert i vel 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekket minst ett brudd på kravene til smittevern.

I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og vurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

– Selv om virksomheten har gjort noen tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og vurdert smittefaren. Vi ser for eksempel at mange virksomheter er flinke til å følge opp smittevernkrav rettet mot kunder, men glemmer å kartlegge områder der egne arbeidstakere kan risikere å smitte hverandre, sier Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet har gitt flere reaksjoner i form av pålegg. I fire tilsyn er det vedtatt tvangsmulkt som pressmiddel, og i tre tilsyn er det vedtatt stans på grunn av overhengende fare for liv og helse.

Skal bidra til godt smittevern

Til tross for at det er avdekket brudd knyttet til smittevern i hvert tredje tilsyn, påpeker Vollheim at de fleste virksomhetene er opptatte av å følge reglene.

–  Det viktigste med våre tilsyn er at vi skal bidra til godt smittevern. Smitteverntiltak på arbeidsplassen er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge. Det er også viktig for virksomhetene, for det kan bli kostbart om mange av de ansatte blir syke eller må i karantene og dermed ikke kan bidra i produksjonen, sier Trude Vollheim.

Tilsyn med innkvartering

I tillegg til tilsyn med smittevern ute på arbeidsplassene, fører Arbeidstilsynet  tilsyn med innkvartering som arbeidsgiverne tilbyr ansatte. Her er det gjennomført 92 tilsyn siden midten av november. Det er avdekket mangler knyttet til smittevern i 38 prosent av disse tilsynene.  

– Mange arbeidsgivere har ikke satt seg godt nok inn i reglene som gjelder for innkvartering i karanteneperioden for arbeidstakere som kommer fra utlandet. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Kan ikke arbeidsgiver tilby dette, er karantenehotell alternativet, sier Trude Vollheim.

Sjåfører har anledning til å ta døgnhvilen i sitt kjøretøy, og har således ikke fullt så rigide krav for innkvartering å forholde seg til.

Les tidligere sak: Ukehvil-unntaket er utvidet

Størst andel brudd i overnatting og servering

Siden midten av november har Arbeidstilsynet funnet andelsvis flest brudd på kravene til smittevern i næringen overnatting og servering, etterfulgt av varehandel.

Tilsyn med minst ett brudd på smittevernkravene:

  • Overnattings- og serveringsvirksomheter: 54 prosent
  • Varehandel: 45 prosent
  • Bygge- og anleggsvirksomheter: 27 prosent
  • Industri: 25 prosent

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter.

I løpet av januar og februar planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre i overkant av 1500 tilsyn, hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.

Ta gjerne  kontakt med Arbeidstilsynet dersom du har spørsmål om smittevern i arbeidslivet. 

Les også: Vær forberedt på tilsyn!