Omstillingen til et klimanøytralt Europa er en av de store utfordringene det kommende tiåret. Praktikanten kommer derfor til å jobbe med lovforslag som påvirker transportbransjen innenfor en lang rekke områder, blant annet transport, miljø, energi og arbeidsmarkedet. Det blir mulig å arbeide selvstendig og ta ansvar på disse områdene.

Kjenner du noen som vil du jobbe for å sikre bedre vilkår for godstransport på vei i Europa? Og som liker å jobbe med sosiale medier? Kanskje er det den vi søker! NLA er på jakt etter en engasjert praktikant med godt humør, og som trives med allsidige oppgaver i en hektisk, men spennende hverdag.

NLA er NLFs og de andre skandinaviske landenes lobbyorganisasjon i Brussel. Nå er den fem måneder lange praktikantstillingen i Brussel ledig. 

Arbeidsoppgaver:

 • Skrive nyhetsbrev, oppdatere hjemmesiden,  nla.eu, og skape aktivitet i sosiale medier
 • Undersøkende oppgaver og kunnskapsdeling av undersøkelser, lovutkast, EU-konsultasjoner m.m. med kolleger i Danmark, Norge, Sverige og Finland
 • Delta i møter i med europeiske transportinteressenter
 • Rapportere fra utvalgsmøter i Europaparlamentet, europeiske interesseorganisasjoner og konferanser i Brussel
 • Løpende administrative oppgaver

Den ideelle søker:

 • har kjennskap til hvordan EU-systemet fungerer
 • interesserer seg for politikk på europeisk og nasjonalt plan
 • holder på med en relevant samfunnsvitenskapelig utdannelse
 • formulerer seg godt muntlig og skriftlig, er flytende i engelsk og ett eller flere av de skandinaviske språkene. Kjennskap til andre EU-språk er en fordel
 • trives med å håndtere større, langsiktige prosjektoppgaver
 • har godt humør og trives med hektiske dager med stor variasjon i oppgavene

NLA tilbyr:

 • Boligtilskudd og hjelp til det praktiske
 • Dekning av reiseutgifter, i tillegg til én hjemreise under oppholdet
 • Praktisk erfaring fra en jobb i EU-systemet
 • En interessant, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass, med mulighet til å kunne utfordre seg selv i nasjonale og europeiske sammenhenger

Interessert?  

Vi imøteser din søknad, CV og relevante vedlegg på e-post til   tlh@nla.eu innen fredag 25. juni 2021. Samtaler finner sted i uke 26-27. Arbeidssted er NLAs kontor i Brussel så lenge covid-19-situasjonen tillater det, med fleksibilitet til hjemmekontor.

Flere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte NLAs CEO, Torsten Laksafoss Holbek, på telefon +32 47 404 8005.

Internship with NLA in Brussels (English version)

Om NLA:

Nordic Logistics Association (NLA) er en felles organisasjon i Brussel for en rekke førende veitransportforeninger i Norden, og representerer rundt 16.000 medlemsvirksomheter gjennom Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Dansk Transport og Logistikk (DTL) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF), i tett samarbeid med assosiert medlem, Finlands Transport och Logistik  (SKAL). I 2019 gikk NLA inn i et samarbeid med de franske og tyske søsterorganisasjonene i Brussel, FNTR og BGL. Brussel-kontoret ledes av danske Torsten Laksafoss Holbek, som har lang erfaring med EU-arbeid.