Omstillingen til et klimanøytralt Europa er en av de store utfordringene det kommende tiåret. Praktikanten kommer derfor til å jobbe med lovforslag som påvirker transportbransjen innenfor en lang rekke områder, blant annet transport, miljø, energi og arbeidsmarkedet. Det blir mulig å arbeide selvstendig og ta ansvar på disse områdene.

Praktikanten vil jobbe i et internasjonalt miljø på vårt felles kontor som vi deler med våre tyske (BGL) og franske (FNTR) søsterorganisasjoner.

Arbeidsoppgaver: 
 • Skrive nyhetsbrev, oppdatere hjemmesiden,   nla.eu, og skape aktivitet i sosiale medier
 • Undersøkende oppgaver og kunnskapsdeling av undersøkelser, lovutkast, EU-konsultasjoner m.m. med kolleger i Danmark, Norge, Sverige og Finland
 • Delta i møter i med europeiske transportinteressenter
 • Rapportere fra utvalgsmøter i Europaparlamentet, europeiske interesseorganisasjoner og konferanser i Brussel
 • Løpende administrative oppgaver
Den ideelle søker:
 • har kjennskap til hvordan EU-systemet fungerer
 • interesserer seg for politikk på europeisk og nasjonalt plan
 • holder på med en relevant samfunnsvitenskapelig utdannelse
 • formulerer seg godt muntlig og skriftlig, er flytende i engelsk og ett eller flere av de skandinaviske språkene. Kjennskap til andre EU-språk er en fordel
 • trives med å håndtere større, langsiktige prosjektoppgaver
 • har godt humør og trives med hektiske dager med stor variasjon i oppgavene

Om NLA:

Nordic Logistics Association (NLA) er en felles organisasjon i Brussel for de ledende veitransportorganisasjoner i Norden, og representerer rundt 16.000 medlemsvirksomheter gjennom Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Dansk Transport og Logistikk (DTL) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF), i tett samarbeid med assosiert medlem, Finlands Transport och Logistik  (SKAL). Brussel-kontoret ledes av danske Torsten Laksafoss Holbek, som har lang erfaring med EU-arbeid. I 2019 gikk NLA inn i et samarbeid med samlokalisering med de franske og tyske søsterorganisasjonene i Brussel, FNTR og BGL.

NLA tilbyr:
 • Boligtilskudd og hjelp til det praktiske
 • Dekning av reiseutgifter, i tillegg til én hjemreise under oppholdet
 • Praktisk erfaring fra en jobb i EU-systemet
 • En interessant, dynamisk, uformell og internasjonal arbeidsplass, med mulighet til å kunne utfordre seg selv i nasjonale og europeiske sammenhenger

Interessert?  

Vi imøteser din søknad, CV og relevante vedlegg på e-post til    tlh@nla.eu innen mandag 15. november 2021. Samtaler finner sted i uke 46-47. Arbeidssted er NLAs kontor i Brussel, med fleksibilitet til hjemmekontor.

Flere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte NLAs CEO, Torsten Laksafoss Holbek, på telefon +32 47 404 8005.

Internship with NLA in Brussels