Den 4.733 meter lange tunnelen åpnet 29. november 2013, og kostet 480 millioner å bygge.

Den er – sammen med 1,6 kilometer ny veg – del av et skredsikringsprosjekt langs Tysdalsvatnet.

Gjennomsnittlig døgntrafikk (årsdøgntrafikk/ÅDT) i tunnelen er 1800 kjøretøy. 12 prosent, eller 216 av disse, er lange kjøretøy.

Dette er grepene for å bedre trafikksikkerheten ytterligere

I løpet av høsten har Statens vegvesen gjort flere arbeider i tunnelen for å gjøre reisehverdagen enda tryggere for trafikantene.

– Vi har montert nødnett til bruk for nødetater, innleder prosjektleder Arild Puntervold.

I tillegg har vi montert blått lys for å markere snunisjer.

– Videre har vi, i forkant av disse, montert digitale skilt for å varsle om hendelser som gjør at bilistene må snu og kjøre ut. Disse skiltene fjernstyres fra Vegtrafikksentralen, og har teksten «Snu og kjør ut. Turn and exit» på oransje bakgrunn, legger han til.

Dette gjør du ved hendelser i tunnel

På riks- og europavegnettet er Statens vegvesen ansvarlig for nærmere 600 tunneler.

Dersom det skulle skje noe i disse, er det avgjørende for oss å sette inn riktig tiltak raskest mulig, slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Der har Vegtrafikksentralene (VTS) en nøkkelrolle.

I Svo-tunnelen er det utplassert nødtelefon.

– Det er viktig at du bruker denne, og ikke mobiltelefon. Når du bruker nødtelefonen, kommer du rett til nærmeste VTS som dermed får vite nøyaktig hvor du er. Det igjen betyr at vi kan gi deg nøyaktige instrukser om hva du skal gjøre. En presis situasjonsbeskrivelse og stedsangivelse bidrar til at vi kan håndtere en eventuell hendelse på tryggest og best mulig måte, avslutter Puntervold.

De aller fleste tunneler over 500 meter har nødtelefon. Også tunneler kortere enn 500 meter kan ha det, dersom ÅDTen er høy.

I tunneler hvor det ikke finnes nødtelefoner, skal du ringe 175 for å varsle om hendelser. Også da kommer du til nærmeste VTS.