Med tiden har det skjedd en undergraving av vegbanen, slik at det meste av vegen må fjernes og nytt vegfundament støpes. Vegkroppen vil derfor være helt eller delvis fjernet i perioder under gjenoppbyggingen. Det gjør at det ikke vil være mulig å passere området i hele perioden utbedringen foregår. Foreløpig er arbeidene beregnet å vare i tre uker, ukene 26 til 28 i år.

Alternative veger er E6 og riksveg 4 i perioden fylkesveg 33 er stengt. 

Har advart i lengre tid

NLF og regionsjef Guttorm Tysnes i Innlandet har flere ganger tatt opp de dårlige forholdene på vegstrekningen, som er arbeidsgulvet til en hel del lastebilsjåfører. Han sammenligner arbeidsvarslingen fra Viken fylkeskommune med å gå til tannlegen.

– Her er det ikke lenge før alt må vekk og gebisset må inn. Ny veg er det eneste som duger. Og den bør komme maksimalt om tre til fire år, poengterer han.

Akkurat nå er det helt nødvendig å tette og hindre senere undergraving, men for transportbransjen får en stenging konsekvenser. I første omgang er stengingen varslet å vare tre uker, men her kan det bli forlengelser, varsler Viken fylkeskommune. Hadeland Maskindrift AS skal foreta utbedringen for fylkeskommunen. 

Trangt: NLF-medlem Palmer Høgvoll er en flittig bruker av fv. 33, og manøvrerer bilen nærmest mulig fjellveggen. Foto: Guttorm Tysnes Trangt: NLF-medlem Palmer Høgvoll er en flittig bruker av fv. 33, og manøvrerer bilen nærmest mulig fjellveggen. Foto: Guttorm Tysnes

Utrast veg: Slik ser det ut på stedet der vegen har rast ut. Foto: Guttorm Tyssnes Utrast veg: Slik ser det ut på stedet der vegen har rast ut. Foto: Guttorm Tyssnes

Les også:  NLF-medlemmer får rabatterte priser på biler fra syv merker