Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene og karantehotell vil fortsett gjelde for dem som er unntatt innreiserestriksjonene. 

Utlendinger som gjennomfører gods- og persontransport, samt utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner, er noen av gruppene som fortsatt har adgang til innreise.

Begrenser tilreisende til Norge så mye som mulig

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Dette skriver Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i en felles pressemelding.

– Vi har hele tiden gjort innstramminger og lettelser i tråd med hvordan smittesituasjonen har utviklet seg, og når den mer smittsomme varianten av koronaviruset nå sprer seg, ser vi oss nødt til å innføre de strengeste innreiserestriksjonene vi har hatt siden mars i fjor. Vi må begrense antallet tilreisende til Norge så mye som vi kan for en begrenset periode. Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sier statsminister Erna Solberg.

System som tidligere

De nye innreisereglene kommer i tillegg til det omfattende systemet som fortsatt gjelder ved grensepassering: Krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

– De nye innstrammingene er inngripende og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det presiseres at alle norske borgere fortsatt kan reise inn i Norge.

Les hele pressemeldingen her