OPPDATERT: Norske myndigheter har fått beskjed om at et innreiseforbud med testregime vil bli innført fra svensk side midnatt natt til mandag 25. januar. Det vil vare frem til 31. mars (forlenget fra 14. februar). På det svenske politiets nettsider, polisen.se, finner du oppdatert informasjon til enhver tid.

– Det er sånn i mange land i Europa nå, man begynner å stenge grensene. Norge har vært blant de mest strenge hele tiden. Vi kan ikke klage nå på at svenskene sier at de ikke vil ha det muterte viruset, for det vil vi heller ikke i Norge, sier statsminister Erna Solberg til  NRK i dag.

Bakgrunnen for stengingen er utbruddet av den «britiske» varianten av koronaviruset i flere kommuner på Østlandet i Norge, noe som har ført til kraftige tiltak i 25 kommuner i Oslo-regionen.

Transportsektoren unntatt

Fra klokken 24.00 natt til mandag 25. januar gjelder innreiseforbud til Sverige fra Norge for ikke-svenske borgere, med unntak av:

 • personell som transporterer gods eller annet personell innen transportsektoren
 • personer som kan dokumentere at de bor eller arbeider, eller skal bo eller arbeide, i Sverige
 • personer med tungtveiende familiehensyn
 • syketransporter
 • barn under 18 år som reiser for å treffe en forelder som bor i Sverige (eller på Bornholm), samt den person som ledsager barnet
 • diplomatisk personell stasjonert i Sverige og deres familier og ansatte
 • personer som arbeider i internasjonale organisasjoner eller som er innbudt at slike organisasjoner og som er nødvendige for organisasjonenes virksomhet
 • kurér for fremmed stat.

Det er innreiseforbud for mange land i Europa nå, men godstransportbransjen kan passere grensene. Selv om NLF tilstreber å holde våre medlemmer løpende orienterte om endringer, oppfordrer vi til å følge med hva gjelder situasjonen for de enkelte land, og vær oppmerksom på at forholdene kan endre seg raskt. Følg de rådene vi gir, og ha til enhver tid dokumentasjon lett tilgjengelig. 

Her kan du lese innreiserådene til Sverige fra det norske Utenriksdepartementet (blir løpende oppdatert)

Strengere karanteneregler

Karantenereglene skjerpes fra samme tidspunkt. Det blir færre unntak i karantenereglene, og økte krav til testing for personer som har unntak. Legg merke til følgende som kan berøre sjåfører:

 • Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner å jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen begynne å jobbe etter å ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.
 • Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, og som testes hver syvende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland 10 døgn før ankomst. Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.  

Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge for utlendinger, er endret fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økte krav til testing. For dette gjelder fortsatt unntak, blant annet for følgende:

 • utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes
 • utlendinger som er i transitt
 • utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge

Les hele nyheten fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Les også:  Grensepassering og koronaregler: Dette må du vite!