– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale innreiseregistreringsskjemaet fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland, ifølge en felles pressemelding  fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Ett av de strengeste systemene i Europa

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00. 

Ved Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Derfor er det gitt et midlertidig unntak som sier at personer med fast bopel i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over 1 time. Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund, 

– Norge har ett av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste, kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag må personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge. Nå endres dette til at testen skal gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra mandag skje ved grensepasseringen. Det er gratis å teste seg.

For yrkessjåfører gjelder fortsatt unntak fra testplikt, se nederst.

Stengte grensepasseringssteder

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alle som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man bortvise personer som blir tatt med falske covid-19 tester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I dag er det testkapasitet på 28 av 38 åpne grenseoverganger. For de 10 grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil seks av disse bli stengt: Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

På de fire grensestasjoner hvor det i dag ikke finnes testkapasitet, vil det bli opprettet et begrenset testtilbud. Dette gjelder grensestasjonene: Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros.

Det innebærer at personer med krav til test kun kan passere der i tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud. Utenfor dette tidsrommet vil grenseovergangen være stengt for disse personene. Personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan også passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

Oversikt over de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grense:

Politidistrikt Grenseovergangssted Åpningstid Grense
Finnmark Polmak / Tana 0800-2000 Land
Finnmark Karigasniemi / Karasjok 0800-2000 Land
Finnmark Kivilompolo / Kautokeino 0800-2000 Land
Troms Tromsø lufthavn Langenes ved ankomst Luft
Troms Helligskogen (Kilpis) 0000-2400 Land
Nordland Bodø lufthavn ved ankomst Luft
Nordland Bjørnfjell 0000-2400 Land
Nordland Junkerdalen 0000-2400 Land
Nordland Umbukta 0000-2400 Land
Trøndelag Trondheim lufthavn Værnes ved ankomst Luft
Trøndelag Storlien 0000-2400 Land
Trøndelag Vauldalen / Røros 0000-2400 Land
Møre og Romsdal Ålesund lufthavn Vigra ved ankomst Luft
Vest Bergen lufthavn Flesland ved ankomst Luft
Vest Bergen havn ved ankomst Sjø
Sør-Vest Stavanger lufthavn Sola ved ankomst Luft
Sør-Vest Haugesund lufthavn Karmøy ved ankomst Luft
Sør-Vest Risvika havn ved ankomst Sjø
Agder Kristiansand lufthavn Kjevik ved ankomst Luft
Agder Kristiansand havn ved ankomst Sjø
Sør-Øst Sandefjord lufthavn Torp ved ankomst Luft
Sør-Øst Larvik havn Ved ankomst Sjø
Sør-Øst Sandefjord havV Ved ankomst Sjø
Sør-Øst Langesund havn Ved ankomst Sjø
Innlandet Støa 0800-2100 Land
Innlandet Magnormoen 0000-2400 Land
Innlandet Riksåsen 0800-1530 Land
Øst Oslo lufthavn Gardermoen Ved ankomst Luft
Øst Ørje 0000-2400 Land
Øst E6 – Nye Svinesund 0000-2400 Land
Øst Bjørkebekk 0800-1530 Land
Oslo Oslo havn Ved ankomst Sjø

Disse gruppene er unntatt testing

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Det vil si at følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:

  • Barn under 12 år
  • Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19
  • Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a
  • Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b første og fjerde ledd
  • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing
  • Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f

Les også: Risikoen for tungbilulykker nær halvert siste året