Det er lett å være både etterpåklok og kritisk. Særlig med fasit i hånd. Kritikken handler i denne omgang ikke om de mange snøbrøyterne, bilbergerne og frivillige som sto på i timevis for å løse opp i kaoset på E18 ved Tvedestrand tidligere i uken. De gjorde så godt de kunne. Samtidig er det ting som tyder på at opprydningsarbeidet kunne av vært gjennomført på en slik måte at utfallet ikke ble en syv kilometer lang kø med 2500 biler. At folk slapp å overnatte i bilene sine.

NLF Har fått bekreftet fra PFT (politiets fellestjenester) at en slik avtale eksisterer.

-Vi er svært kritiske til denne sentrale avtalen. Vi får mange henvendelser fra fortvilte bileiere og sjåfører som kan fortelle at veier ofte er stengt unødvendig lenge pga at politiet skal rekvirere den bergeren de har avtale med.

Økonomiargumentet er heller ikke relevant i denne sammenheng. Prisen for bergingsarbeidet er i de aller fleste tilfeller småpenger i forhold til den skaden en stengt vei påfører samfunnet. Så er det heller ikke ofte politiet tar regningen, den havner som regel på bordet til de som skal berges eller forårsaket ulykken. Det er på tide at dette ryddes opp i og vil vil kreve svar fra de ansvarlige sier NLFs markedsdirektør Kjell Olafsrud.

-Ved situasjoner som den vi opplevde på E18 i Agder må politiet gi bergingsoppdraget til nærmeste egnede aktør, sier Kjell Olafsrud i NLF. Foto: André Kjernsli -Ved situasjoner som den vi opplevde på E18 i Agder må politiet gi bergingsoppdraget til nærmeste egnede aktør, sier Kjell Olafsrud i NLF. Foto: André Kjernsli

Fremkommelighet trumfer alt

I etterkant av kaoset har det kommet frem at nærmeste Viking Redning-avdeling holder til drøye tre kvarter unna stedet der lastebilen ble stående på tvers i veien. Samtidig vet vi at det var andre bilbergingsselskaper, med ledig kapasitet, et drøyt kvarter fra den havarerte lastebilen.

 -Dette er et godt eksempel på at avtalen politiet har med sin samarbeidspartner virker mot sin hensikt. I tilfeller der man får slike trafikale problemer må oppdraget gå til nærmeste berger som kan gjøre jobben, fortsetter Olafsrud.

Hendelsen medførte at mange lastebiler fikk ødelagt sine kjøre- og hviletider og måtte finne nærmeste døgnhvileplass for å ta turen østover et døgn forsinket. Dette koster samfunnet millioner av kroner. NLF mener det er helt uakseptabelt at politiet skal spare noen kroner på en avtale med en spesiell leverandør, denne gang fra Kragerø, istedenfor å bruke nærmeste kvalifiserte.

-En del av beredskapen må være at man ser på enhver liten stopp i trafikken grunnet vanskelige kjøreforhold som en potensielt stor hendelse og reagerer deretter, supplerer NLFs lokale regionleder, Reidar Retterholt. - Hadde en av de to store bilbergerne i Arendal blitt rekvirert hadde trafikken startet opp etter kort tid igjen.

 NLF har vært i kontakt med politiet, som bekrefter at de for bilberging har rammeavtale med Viking redningstjeneste AS, denne avtalen gjelder alle politidistriktene utenom Oslo politidistrikt. I Oslo politidistrikt har vi rammeavtale med Bærum Kranservice AS.