På grunn av den pågående situasjonen med smitte av koronavirus, vil det i en periode fremover, både i Norge og i en rekke andre land, kunne bli redusert kapasitet eller bortfall av ulike tjenester som er nødvendige for å opprettholde gyldige ADR-kompetansebevis, ADR/RID sikkerhetsrådgiverbevis og periodiske kontroller av trykkbeholdere for transport av gasser i klasse 2. 

Det er derfor gjort flere unntak og forlengelser av gyldighetsperioden.

Trykkbeholdere for transport av gasser i klasse 2

Ved transport av gasser i klasse 2 i trykkbeholdere (ADR/RID 4.1.6.10 og 4.1.4.1), kan nærmere bestemte UN-nummer fylles og transporteres selv om dato for periodisk kontroll er passert. Dette gjelder inntil 31. mars 2021.

ADR-kompetansebevis og ADR/RID sikkerhetsrådgiverbevis

Gyldighetstiden for ADR-bevis som utløper etter 1. mars 2020, er forlenget. Denne midlertidige ordningen gjelder følgende:

  • ADR-kompetansebevis (ADR 8.2.2.8.2): Kompetansebevis som utløper i perioden 1. mars 2020–1. september 2021 forblir gyldige til 30. september 2021. Oppfriskningskurs og ny prøve må være bestått innen 1. oktober 2021. Gyldighetstid for nytt kompetansebevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.
     
  • ADR/RID-sikkerhetsrådgiverbevis (ADR/RID 1.8.3.16.1): Bevis som utløper i perioden 1. mars 2020–1. september 2021 forblir gyldige til 28. september 2021. Ny prøve må være bestått innen 1. oktober 2021. Gyldighetstid for nytt bevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.

Kan bli endringer eller utvidelser

Hvis utviklingen krever det, kan det bli endringer eller utvidelser av unntaksordningen.

Det er svært viktig at sertifikatinnehavere fortløpende følger med på utviklingen, tjenestetilbudet og muligheten til å få fornyet sine sertifikater. Etter hvert som situasjonen normaliserer seg, og tjenestetilbud og kapasitet forbedres, må man så snart som mulig sørge for å få fornyet sine sertifikater, slik at det ikke hoper seg opp køer og ventelister ved utløpet av overgangsperioden.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som melder dette, og sier de vil fortløpende orientere om utviklingen i regelverket. Les mer om de midlertidige unntakene her. Regelverket vil også bli publisert på hjemmesidene til  UNECE og gjelder i de land som har undertegnet avtalene.

Les også: Flere tunneler og veger bør får rensetiltak mot mikroplast