- Vegvesenet jobber for null drepte i trafikken i Norge. Våre utekontrollører gjør en viktig innsats for alles trafikksikkerhet langs vegen hver eneste dag, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Rundt 260.000 tunge kjøretøy har vært innom en av landets kontrollstasjoner eller kontrollplasser så langt i 2021. De fleste av disse har fått kjøre videre etter en kort sjekk, men 43.273 har blitt underlagt en grundigere kontroll. Av disse har 22.586 fått skriftlig mangel, 12.880 har fått bruksforbud, 5.453 har fått gebyr og 819 førere har blitt anmeldt.

- De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veger er i god stand. De aller fleste førerne er også sitt ansvar bevisst og gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Vår oppgave er å stoppe de som, bevisst eller ubevisst, går på akkord med både sikkerhet og regelverk. Vi jobber for bedre trafikksikkerhet, likere konkurransevilkår i transportbransjen og gode arbeidsforhold for sjåførene, sier Wigdel.

I hele 2020 ble det gjennomført drøye 79.000 tungbilkontroller.

Effektive kontroller med riktig fokus fra Statens vegvesen sin side er helt avgjørende for å opprettholde trafikksikkerheten, men også for å sikre like konkurranseforhold i næringen.

- Selskaper, norske som utenlandske, som bryter regler har dessverre ofte også et økonomisk incitament for å gjøre det. De er med på å presse lave marginer enda mer nedover og er en stor utfordring for den seriøse delen av næringen, påpeker adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

Bruksforbud for rennende last

- Bruksforbud betyr at kjøretøyet ikke får fortsette før feil eller mangler er utbedret. Det kan for eksempel dreie seg om å fjerne juggel og utstyr som hindrer sikten til føreren eller å sikre lasten bedre. Slike feil er ofte relativt raskt utbedret, mens tekniske feil på bremser kan ta lengre tid å reparere. Da kan kjøretøyet ende opp med å bli berget til et verksted i nærheten av kontrollplassen, sier Wigdel.

Siden påske har cirka 200 kjøretøy fått bruksforbud på grunn av rennende last. Dette gjelder i all hovedsak fisketransporter.

- Vi begynte med en egen statistikk for avrenning etter ønske fra transportbransjen. Fiskevann er grisete og sleipt og kan i verste fall føre til alvorlige ulykker. Per i dag gir vi bruksforbud fram til avrenningen stanser, men vi vurderer andre sanksjonsmetoder dersom norske fiskeeksportører ikke sørger for bedre tiltak for å stoppe dette, sier Wigdel.

De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veger er i god stand. De aller fleste førerne er også sitt ansvar bevisst og gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Illustrasjonsfoto: André Kjernsli De fleste tunge kjøretøyene som ruller på norske veger er i god stand. De aller fleste førerne er også sitt ansvar bevisst og gjør hva de kan for å ivareta sikkerheten. Illustrasjonsfoto: André Kjernsli

Kronikk: Livsfarlig svineri

Vil stoppe de riktige kjøretøyene

Statens vegvesen jobber hele tiden for å bli bedre til å målrette kontrollene.

- Vi ønsker å bruke det meste av tiden vår på de som faktisk har feil og mangler. De finner vi blant annet ved å bruke teknologiske hjelpemidler og registre. Vi er også avhengige av erfarne kontrollører som ved hjelp av syn, hørsel og luktesans kan plukke ut de kjøretøyene vi bør se nærmere på. Det har vi over hele landet, sier Wigdel.

Geir A. Mo understreker at NLF er glade for at Statens Vegvesen har kontroller.

– Vi ønsker oss til og med flere kontroller, men da selvfølgelig med de riktige fokuset. Vi får dessverre fra tid til annen meldinger om kontrollører som hekter seg for mye opp i bagateller. Det er med på å redusere respekten for kontrollørene, men heldigvis synes det som om SVV har ryddet opp i mye av dette slik at fokuset er blitt mer riktig. Jeg har lyst å skryte av den innsatsen som gjøres og det gode samarbeidet vi har med etaten, avslutter NLF-direktøren. 

Fra statistikken

Overlast har så langt i år resultert i 3.517 bruksforbud og 2.141 gebyr. Mangelfull lastsikring har ført til 3.616 bruksforbud og 47 anmeldelser. Dårlige dekk eller manglende kjettinger på vinterføre har ført til 232 bruksforbud, 1.747 gebyr og 4 anmeldelser. 382 førere har blitt anmeldt for grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.