Som en direkte følge av Brexit ble kabotasjereglene i Storbritannia strammet inn til 2 turer innenfor en periode på syv dager. Nå forslår regjeringen å tillate et ubegrenset antall turer innenfor en tidsperiode på 2 uker som et midlertidig tiltak i en presset situasjon.

Dersom forslagene blir vedtatt vil de innføres ved årsskifte og gjelde for 6 måneder.

Hele saken kan du lese hos The Guardian