Alle bedrifter som tilbyr renholdstjenester eller som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, skal sørge for at ansatte har HMS-kort. Kravet gjelder for både norske og utenlandske arbeidstakere og for enkeltpersonforetak.

Det er bare Arbeidstilsynet som utsteder HMS-kort, og den offisielle siden for å bestille kortene er  hmskort.no.

Mangedobbel pris

Mange selskap innen bygg-,  anlegg og renholdsbransjen blir kontaktet av aktører som vil selge de HMS-kort. Felles for tilbudene er at HMS-kortene koster mange ganger så mye som om bedriftene selv bestiller direkte fra Arbeidstilsynet.

Dermed kan et kort som koster drøyt hundre kroner hos Arbeidstilsynet, koste mellom 600 og 1000 kroner hos andre tilbydere. Mange tilbydere av denne tjenesten tar seg med andre ord svært godt betalt for å bestille HMS-kort på vegne av virksomheten.

HMS-kortsvindel

Det finnes også useriøse aktører som slett ikke har som mål å hjelpe virksomhetene. Arbeidstilsynet blir med jevne mellomrom kontaktet av fortvilte virksomheter som har bestilt og betalt for HMS-kort uten å ha fått de, sier seksjonsleder Ørnulf Halmrast ved seksjon for godkjenninger og meldinger i Arbeidstilsynet.

– Tilsette kan ikke settes i arbeid uten HMS-kort eller dokumentasjon på at arbeidsgiver har bestilt kortet. Om korenea som er bestilt, ikke kommer, kan virksomheten komme i en vanskelig situasjon, med hensyn  til både drift og økonomi, sier Halmrast.

Bedre bestillingsside og enklere ID-sjekk

Nylig lanserte Arbeidstilsynet en oppdatert versjon av bestillingssiden hmskort.no. Vi har gått gjennom både språket og funksjonaliteten for å gjøre det enklere å bestille HMS-kort. De har blant annet gjort det enklere å administrere mange kortbestillinger på én gang.

Samtidig har de  lansert appen HMS-kort. Her kan arbeidstakerene  selv laste opp både portrettbilde og bilde av legitimasjonen sin. Det gjør bestillingen og leveringen raskere og smidigere.

Last ned appen HMS-kort: 

Bestillingsløsningen hmskort.no ble lansert første gang i januar 2020. Denne første versjonen hadde noen tekniske svakheter som kunne gi lang leveringstid og frustrerte bestillere.

– Vi har testet den oppdaterte løsningen og appen sammen med bransjen,og resultatene er gode. Arbeidet vil fortsette i tiden framover og virksomheten vil få se flere forbedringer i løpet av 2022, sier Halmrast.