De nye veglistene som omhandler tømmebilvegnettet, hvor man kan kjøre modulvogntog og 24-meters normalvogntog, kom 21. desember, og forskrift om bruk av kjøretøy ble oppdatert 1. januar 2021.

De nye veglistene for tømmertransport har to kolonner som kan misforstås:

  • Kolonnen som angir «Tillatt vogntoglengde» gjelder kun tømmervogntog.
  • Kolonnen helt til høyre «Tillatt for modulvogntog» gjelder modulvogntog type 1 og 2, og inntil 24-meters andre vogntog enn tømmer.

Eksempel:

Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt (tonn) Bk/totalvekt vinter (tonn) Tillatt vogntoglengde (m) Tillatt for modulvogntog
Fv. 17 Asp x E6 - Nordland gr. v/Lien 165.669 Bk 10/60   24.00 Ja

 

De foreliggende veglister er en del av forskrift om bruk av kjøretøy, og skal alltid benyttes fremfor å benytte de digitale kartene som ikke alltid er oppdaterte.

For dem som kjører modulvogntog/24-meter, kan det være tilfeller i de nye veglistene hvor det står «nei», mens det i veglistene for modulvogntog er åpnet. Det er da sistnevnte som gjelder.

Les også: Modulvogntog er vinn-vinn for næringen og miljøet