Bakgrunnen er Covid 19-smittesituasjonen.

Unntaket som Statens vegvesen har gitt gjelder fra 1. juni til 15. juli 2021 og er en forlengelse fra tidligere unntaksperioder.

Vedtaket er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og at kjøretøyet står stille.