Når det kommer til arbeid mot kriminalitet i transport- og vegsektoren, har Statens vegvesens krimenhet blitt en viktig spydspiss. De siste årene har de gjennomført flere viktige aksjoner, blant annet mot ulovlige verksteder og transportselskaper. I fjor sto de i bresjen for Norgeshistoriens mest omfattende transportrelaterte politianmeldelse, som kom i kjølvannet av en tverretatlig aksjon mot Vlantana Norge. Men arbeidet stopper på ingen måte der.

Nå har det også åpnet seg en mulighet for å kunne bidra til dette arbeidet. Dersom du har relevant erfaring fra etterretning og utredning, og samtidig har interesse for Vegvesenets samfunnsoppdrag, kan dette være drømmejobben.

Statens vegvesen utlyser nå en fast stilling som utredningsleder og etterretter i krimenheten. Stillingen er plassert ved enhetens hovedbase i Tønsberg.

Skal samle inn og analysere informasjon

Den nye medarbeideren vil få ansvar for å lede utredninger der det foreligger mistanke om brudd på avtaler eller regelverk. Utredningene vil særlig skje innenfor utbygging og drift og vedlikehold, men det det vil også være oppgaver innenfor trafikant- og kjøretøyområdet.

En sentral del av arbeidet vil være å samle inn, bearbeide og analysere informasjon og utarbeide rapporter som grunnlag for eventuell oppfølging i straffesporet, forvaltningssporet eller kontraktsrettslig - eller i flere spor samtidig.

Vegvesenet søker en person med relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis fra politiet. Lang og relevant arbeidserfaring kan veie opp for utdanningskravet. Det er en forutsetning at man har god erfaring med informasjonsbehandling og utrednings-/etterforskningsarbeid.

Les mer om stillingen og send inn en søknad her!