Riksvei 15 over Strynefjellet er en av de mer belastede strekningene i landet, og derfor var overraskelsen stor når den ikke var å finne på Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. Dette sporet NLF sin fylkesavdeling i Sogn og Fjordane til å sette i gang denne konvoien for å sette fokus på denne problemstillingen

Målet for NLF er at Stortinget får opp øynene for denne strekningen og finner plass til den når NTP skal vedtas i juni.

-Dette er en viktig aksjon for oss, vi kan ikke være bekjent av en så dårlig arbeidsplass for sjåførene våre i 2021, sier Guttorm Tysnes i NLF. Riksvei 15 har trange og dårlige tuneller i tillegg til veien kan være vrien å krysse på vinterstid, fortsetter han.

Konvoien strakk seg over flere kilometer. Foto: Guttorm Tysnes Konvoien strakk seg over flere kilometer. Foto: Guttorm Tysnes

Skal inn på NTP

Både lokal- og stortingspolitikere var på plass. Bård Hoksrud (Frp), Liv Signe Navarsete (Sp), Olve Grotle (H), Sven Flo (H) Frank Sve (Frp) og Alfred Bjørlo (V) var blandt de som deltok.

Tilbake i 2018 kunne daværende Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på en pressekonferanse fortelle at man skulle utrede tunellutbygging på strekning, men ingenting skjedde.

Gårsdagens aksjonister er klare på at de er lei av utredninger - nå er det kún utbygging som gjelder.