Samferdselsminister Hareide ber Statens vegvesen utrede endringer av regelverket slik at flere veger kan åpnes for 60 tonn totalvekt. Beslutningen har kommet etter at et forslag fra Norges Skogeierforbund ble drøftet med samferdselsminister Hareide og landbruksminister Bollestad. Dette er et konkret resultat etter drøftinger i regjeringens samarbeidsforum med skog- og trenæringen.

Hareide har gitt Statens vegvesen en frist til 1. desember med å ferdigstille et forskriftsforslag.

-Dette er i tråd med miljøtankegangen om å transportere mer gods på mer veivennlige kjøretøy. Dette vil føre til lavere klimautslipp i forhold til transportert tonn per kilometer, sier Dag Nordvik, fagsjef teknikk i Norsk Lastebileier-Forbund.

Effektivt og miljøvennlig

Med økning av tillatt totalvekt vil vi kunne kjøre større lass med vogntog som har åtte og ni aksler.

- En økning av tillatt totalvekt og innfasing av åtte- og ni-akslede tømmervogntog vil gjøre transporten mer effektiv, miljøvennlig og sikker, helt i tråd med regjeringens mål, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet.

Statens vegvesen har vurdert at en økning av tillatt totalvekt på åtte-tonns veger sannsynligvis vil gi redusert vegslitasje. Nesten alle bruer på riks- og fylkesvegnettet er reklassifisert etter 2014, og de fleste bruer tåler 60 tonn. Dermed kan totalvektene økes slik at vegnettet utnyttes bedre. 

- Vi i NLF jobber for å redusere klimautslippet i alle deler av transportbransjen - å kunne kjøre større laster er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette, avslutter Dag Nordvik.