De oppsiktsvekkende detaljene fra rettssaken mellom 52 tidligere ansatte i Vlantana Norge har så langt vært mange, og det ser ikke ut til å stoppe med det første. De siste dagene har prosessen i stor grad dreid seg om forklaringer fra selskapets ledelse, noe som har ført med seg både logiske brister og kollektivt hukommelsestap for enkelte.

Ble konfrontert med lydopptak

En av de mest sentrale skikkelsene i selskapets nyere historie var en driftsdirektør av litauisk opprinnelse, som ble ansatt i Vlantana Norge september 2019. Da han skulle avgi forklaring denne uken sto han både på sjåførenes og selskapets vitneliste.

Saksøkernes representant, advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, ønsket å få rede på ansvarsområdene til driftsdirektøren, samt hvorvidt han var kjent med de lovstridige forholdene som sjåførene hevder å ha vært utsatt for.

Direktørens forklaring begynte på sedvanlig vis, ved at han gjorde rede for hva som var arbeidsoppgavene og instruksene mens han var ansatt i Vlantana Norge. Men etter å ha blitt konfrontert med flere lydopptak og forklaringer fra andre vitner, ble stemningen noe annerledes. Vitnet ble også flere ganger minnet på av saksøkernes advokat at det er forbundet med straff å avgi falsk forklaring i retten.

Mannen som tidligere var driftsdirektør i Vlantana Norge slet med å få styr på forklaringene i Øvre Romerike tingrett. Foto: Skjermdump fra videolink Mannen som tidligere var driftsdirektør i Vlantana Norge slet med å få styr på forklaringene i Øvre Romerike tingrett. Foto: Skjermdump fra videolink

Forandret forklaring underveis

Driftsdirektøren hevdet innledningsvis at han i løpet av sin ansettelsesperiode valgte i iverksette etterberegning av lønn for sjåfører som hadde blitt underbetalt. Samtidig nektet han for at det på noe tidspunkt hadde vært noe galt med lønnsutbetalingene.

– Jeg gjorde det fordi klienter også har lagt frem noen forespørsler. Det var snakk om avbrytelse av kontrakter. Derfor ønsket jeg å ha en viss oppfatning.

Videre hevdet han at beregningene var noe han gjorde på eget initiativ, uten føringer fra bedriftens styre. Senere gjorde han en totalomvending på dette punktet, og hevdet i stedet at det var faktisk var styret som hadde bedt ham gjøre dette. Han utpekte spesifikt Sandra Latotinaite som en sentral skikkelse. Latotinaite, som også er selskapets advokat, ble senere også utpekt av medstyreleder Tomas Stonys som hovedpersonen bak disse etterberegningene.

Latotinaite: – Nå må du tenke gjennom hva du faktisk sier

Vlantana Norges advokat overtok utspørringen og gikk hardt til verks mot sin tidligere makker. Det ble særlig intenst da fokuset dreide over på mediedekningen av saken i 2019. Latotinaite ønsket å finne ut om driftsdirektøren fikk vite om kundenes masseflukt fra mediene, eller internt av styret.

– Det er en mulighet at vi fikk det gjennom mediene, men også en mulighet at vi fikk det gjennom ledelsen, svarte direktøren.

Deretter rettet Latotinaite en kraftsalve mot vitnet.

– Dette høres faktisk ulogisk ut. Nå må du tenke gjennom hva du faktisk sier. Det er ikke morsomt å sitte her og stille deg slike spørsmål.

Etter å ha spurt nok en gang om det kunne være slik at vitnet fikk vite om kundeflukten gjennom mediene, svarte han at han ikke kunne huske.

– Det er trist å høre det. Det må jeg si, avsluttet Latotinaite.

Les også:  Skal ha makulert dokumenter «i stor skala» etter å ha blitt politianmeldt