– Det gjør noe med en ordfører å få sitte i et førerhus, i ei lang, lang, lang rekke av ulike kjøretøy med det samme felles målet. Det gir voldsomt til påfyll og pågangsmot å markere sammen med så mange som har behov for veien som trygg, sikker og forutsigbar arbeidsplass, og jeg vil takke alle som står på sammen for at vi får en rask utbedring av E136, skriver ordføreren i Rauma i et takkebrev (gjengitt i sin helhet nederst i saken).

E135 er hovedåren til eksportfylket Møre og Romsdal. Nye Veier AS, Statens vegvesen, NLF, sentrale politikere og næringsliv vil alle holde korte innlegg på rundt ti minutter i et digitalt seminar fredag 16. april kl 12-14. Seminaret er åpent for alle som er interesserte i "Trygg, sikker og forutsigbar vei E136 NÅ".

Oppstart i det blå?

Statens vegvesen var klare til å starte opp prosjektet på E136 i år, men i ny Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP) er prosjektet foreslått overført til Nye Veier. De er effektive, men om de ser på den samfunnsmessige netto nytteverdien, vil den kunne være for lav til at Nye Veier vil prioritere prosjektet. Derfor er mange skeptiske til realiseringen når dette overføres til Nye Veier.

– Møre og Romsdal er imidlertid en «missing link» i Nye Veiers portefølje. Derfor vil vi tro Nye Veier ønsker å prioritere E136. Vi håper vi kan ønske Nye Veier velkommen til prosjektet med en fornuftig garanti på oppstart og sluttdato. Det viktigste er ikke hvem som bygger veien, men at spaden kommer i jorda nå, sier Jan-Ove Halsøy, regionsjef i NLF.

Spennende program

Under ser du programmet for det digitale seminaret. Tilgang via Teams eller  Facebook-arrangement

Se invitasjon med hele programmet (pdf)

Logg deg inn her på møtet fredag 16. april kl. 12-14

Du kan se møtet enten i nettleseren din (mulig du må laste ned et programtillegg i forkant dersom du ikke har brukt Teams tidligere) eller i Teams, som er en del av Windows. 

300 biler i konvoi

Markeringen 11. april understreket at det er et veldig stort engasjement for bedre E136. 300 biler i flere kilometer lang konvoi av tunge og lette kjøretøy stilte opp for en felles sak: Bedre E136 nå. Det ble også en stor dekning i flere medier i etterkant. 

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg sett for meg en sånn oppslutning og folkelig engasjement for bedre E136. Dette var rene 17. mai-stemningen, sa fylkesleder i NLF Møre og Romsdal, Finn Andre Fredvig Erichsen, til Romsdals Budstikke.

Fylkeslederen ber politikerne love rask utbedring av E136 fordi sjåførene trenger en trygg vei.

– Markeringen med konvoien Trygg, sikker og forutsigbar veg E136, ble en kjempesuksess. Dette understreker det store engasjementet for oppstart på vegen nå, sier Jan-Ove Halsøy, regionsjef i NLF. 

Se film fra E136 og konvoien 11. april 2021

Takkebrev fra ordføreren

Det var flere medarrangører bak konvoien. Ordfører i Rauma Yvonne Wold var en av dem som stilte opp. Hun holder innlegg på Teams-seminaret fredag 16. april.

Ordføreren har laget et eget takkebrev, som beskriver selve aksjonen og hvorfor utbedring av E136 haster:

«Tusen takk til Norsk Lastebileier-Forbund og alle aksjonistene som sørget for ei tydelig markering og en svært lang konvoi på E136 mellom Åndalsnes og Bjorli den 11.04. Med den fikk vi alle sagt tydelig fra om at vi har venta lenge nok, og at spaden må i jorda på denne strekningen.

Budskapet var enkelt; vi trenger en trygg, sikker og forutsigbar E136. Som hovedpulsåre inn og ut av Møre og Romsdal fylke, er det uforståelig for de fleste av oss at ikke ulykkesbelasta strekninger og flaskehalser er utbedra for lenge siden, og at en europavei i 2021 er uten gul midtstripe.

Selv deltok jeg i konvoien som passasjer med den erfarne sjåføren Torstein Ottem, i et av Ottem Transport sine nærmere 25 meter lange vogntog, og fikk sett hvordan utfordringene på strekninga ser ut fra dette perspektivet.

Langs veien var det mange frammøtte. Plakatene talte sitt tydelige språk. «Vi har venta nok!». «Ny veg nå!». På Rødstøl var traktor, flagg og parolen «Gryteklart i 14 år!» tatt i bruk av Ragna og Torbjørn Rødstøl. Til tross for at prosjektet med krabbefelt mellom Stuguflåten og Rødstøl har vært ferdigregulert i mange år og har vært prioritert i NTP i flere runder, har nemlig oppstartsbevilgning uteblitt i statsbudsjettet gang etter gang. Vi finner oss ikke i det.

Det er godt å ha så mange tydelige og engasjerte lastebileiere i ryggen, i kravet til stortingspolitikerne våre. Det er også godt med et handlekraftig NLF som tar tak, og som uten problemer mobiliserte og organiserte en vellykket konvoi i løpet av kort tid.

Det gjør noe med en ordfører å få sitte i et førerhus, i ei lang, lang, lang rekke av ulike kjøretøy med det samme felles målet. Det gir voldsomt til påfyll og pågangsmot å markere sammen med så mange som har behov for veien som trygg, sikker og forutsigbar arbeidsplass, og jeg vil takke alle som står på sammen for at vi får en rask utbedring av E136.

Yvonne Wold, ordfører i Rauma»

Ordfører i Rauma, Yvonne Wold, var med i konvoien som passasjer hos sjåfør Torstein Ottem, og fikk sett utfordringene på strekningen fra modulvogntognets perspektiv. Foto: T. Ottem Transport AS Ordfører i Rauma, Yvonne Wold, var med i konvoien som passasjer hos sjåfør Torstein Ottem, og fikk sett utfordringene på strekningen fra modulvogntognets perspektiv. Foto: T. Ottem Transport AS