– Anførselen fra denne siden er at selskapet har forsøkt å føre egne timelister basert på fartskriverdata. Dette fordi sjåførenes timelister ikke gjenga riktig arbeidstid. Det er bare å legge seg flat, rett og slett, forklarte advokat Sandra Latotinaite i Øvre Romerike Tingrett i dag, i sammenheng med en avklaring knyttet til bevisførsel.

– De saksøkte er enig i at det foreligger omfattende feil i de digitale timelistene, la hun senere til.

Det bestrides altså ikke av noen parter at Vlantana Norges beregninger av arbeidstid ikke stemmer overens med virkeligheten.

Opphever Skatteetatens taushetsplikt

Konklusjonen ble trukket i sammenheng med en avklaring av hvorvidt Skatteetaten kan vitne i saken eller ikke.

Vlantana Norge motsatte seg i utgangspunktet å fristille Skatteetatens representant fra sin taushetsplikt. På den måten blokkerte de effektivt personen fra å vitne om sine funn. Men tingrettsdommer Hans Christian Koss gjorde det klart at det ikke ville bli aktuelt å avskjære et vitne som kunne belyse saken ytterligere. Deretter gikk advokat Latotinaite med på å oppheve taushetsplikten.

Dette medfører ikke bare at Skatteetatens representant får vitne i saken. Motparten Andersen & Bache-Wiig får også tilgang på alle relevante dokumenter fra Skatteetaten, som Vlantana Norge i dag sitter på.

Profittmotivert opptreden, eller inkompetanse?

Diskusjonen videre de neste dagene og ukene vil handle om hvorvidt feilene som er påvist i timelistene er påført med hensikt, eller av uvitenhet. Vlantana Norges argumentasjon vil peke på det siste. Men da må de samtidig sannsynliggjøre at konklusjonene fra både forlikssaken fra 2019, hvor Latotinaite selv førte bevis mot Vlantana Norge, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Skatteetaten er feil. Samtlige av disse peker på organisert og systematisk profittmotivert underbetaling.

Les også:  Her representeres Vlantana Norge i retten av sjåførenes tidligere advokat