Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Onsdag meddelte regjeringen at ordningen blir forlenget i to ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

Den nye søknadsportalen for kompensasjon skal være klar 18. januar 2021. Bedrifter kan da søke om støtte for september, oktober, november og desember. Regjeringen lover penger på konto få dager etter.

Usikker situasjon utover våren

Regjeringen innførte strengere nasjonale smitteverntiltak for hele landet mandag 4. januar, som påvirker aktiviteten i samfunnet og næringslivet. Foreløpig gjelder de ut 19. januar.

Se oversikt over alle nasjonale tiltak

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for månedene mars og april, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Hun sikter til at forutsigbarhet, likebehandling over tid og automatikk i saksbehandlingen gjør at ordningen i hovedsak vil være lik som de foregående månedene. Omsetningsfallet må være på 30 prosent eller mer for at bedrifter skal få dekket inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene.

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier næringsministeren, og tilføyer at ordningen er bred og skal treffe alle som er truffet av pandemien.

Sørg for å få inn pengene!

– Regjeringen har sagt at de økonomiske tiltakene kommer til å vare så lenge krisen varer. Men tiltakene må tilpasses smitteverntiltakene. Når disse etter hvert lettes på, er det andre typer tiltak enn kompensasjon som er riktig. Da må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsminister Iselin Nybø. 

NLF-direktør Geir A. Mo har tidligere rådet medlemmene om at det er essensielt å kjenne egen bedrift, egne kostnader og, ikke minst, egne kunder. Dette er fortsatt like aktuelt: 

Mer enn noen gang er det viktig å få pengene raskt inn. Det gjøres ved å fakturere raskt og ha så kort innkrevingstid som mulig, sa Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i juli.

Les tidligere sak: Krisen ikke over – sørg for å få inn pengene

Veiledning og beregningskalkulator

Bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen gjennom en ny veiledningstjeneste som ivaretas av Brønnøysundregistrene, i samarbeid med Regnskap Norge og Revisorforeningen. Veiledningstjenesten har telefonnummer 75 00 75 05, og er åpen mellom kl. 9.00 og 15.30 på hverdager.  

Brønnøysundregistrene har laget en beregningskalkulator der bedriftene kan beregne omsetningsfall og tilskudd. 

Gå til beregningskalkulator

Dem som skal søke, bør starte allerede nå. Ha orden i papirene og ta kontakt med regnskapsfører og/eller revisor for å få søknaden bekreftet før den sendes inn.

Fakta om kompensasjonsordningen:

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtten beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 14. mai 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Les også: Forverret situasjon for godsbransjen