I forrige uke sendte NLF et brev til statsministeren med ønske om at yrkessjåfører ble prioritert i vaksinekøen. For til tross for at smittetall, innleggelser og antall døde stiger, er det vaksine som er samfunnets beste våpen i kampen mot pandemien. Det er ikke holdepunkter for å si at vaksinen reduserer smitte, dette gjerlder spesielt for omikron. Men det er ingen tvil om at vaksinerte får et mildere sykdomsbilde. Dette er fordelaktig både for den smittede og ikke minst for presset på helsevesenet som noen steder i landet er på bristepunktet.

Jonas Gahr Støre (Ap) har forståelse for at mange er frustrert over dem som ikke lar seg vaksinere, men sier samtidig at vaksinetvang ikke er veien å gå. Han ønsker ikke å sette vaksinerte og uvaksinerte opp mot hverandre.

Vaksinetvang ikke løsningen

Har får støtte fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som faktisk tror vaksineandelen kunne blitt lavere dersom man innførte tvang. –Vi tror at hvis man hadde gått inn og tvunget folk til å vaksinere seg eller kommet med et påbud, kunne kanskje en del som har vært i tvil, men som landet på å takke ja, endt opp med å takke nei. Og det er ikke sikkert at vi ville hatt den høye andelen med 90 prosent voksne som har vaksinert seg, sier han.

Sverige vil kreve vaksinepass ved innreise fra nordiske land

Sverige vil også kreve vaksinepass for innreise i Norden.

Nordmenn er velkomne til Sverige, men må da følge de samme restriksjonene i romjulen som gjelder i Norge, sier statsminister Magdalena Andersson (H) til den svenske avisen Ekspressen.

– Vi ser en økende smittespredning i Europa, men også i våre naboland og i Sverige har vi nå krav om COVID-19-pass med innreise fra alle land unntatt Norden. Regjeringen vil i dag fatte en slik beslutning at det også vil være et slikt krav for de nordiske landene.

Sverige innfører krav om vaksinepass ved innreise fra nordiske land fra 21. januar, sier statsminister Magdalena Andersson (H). Foto: NLF/Socialdemokraterna Sverige innfører krav om vaksinepass ved innreise fra nordiske land fra 21. januar, sier statsminister Magdalena Andersson (H). Foto: NLF/Socialdemokraterna

Kravet trer i kraft 21 desember

Ifølge Andersson handler det om å iverksette tiltak for å redusere smittespredningen uten å begrense folks liv.

I Norge gjelder anbefalinger om ikke mer enn ti personer i forbindelse med jule- og nyttårsfeiring, samt en nasjonal skjenkestopp. Magdalena Andersson forventer at nordmenn som krysser grensen følger dette rådet også i Sverige.

– Jeg har en forventning om at nordmenn, som er hjertelig velkomne til Sverige, vil følge anbefalingene.

Norge har en mye høyere smittespredning enn Sverige, sier hun, og dermed en høyere belastning på helsevesenet.

(I skrivende stund vet ikke NLF om det vil bli lettelser for yrkessjåfører som skal passere grensen til Sverige/red. anm.)

Koronapass ikke aktuelt i Norge

Mens en rekke europeiske land, deriblant Sverige, har tatt i bruk koronapass for å holde samfunnet åpent, er norske myndigheter avventende. I forrige uke ble det kjent at Helsedirektoratet har snudd i saken. Fra å være for koronapass uttalte direktoratet sist torsdag at omikronvarianten gjør et koronapass unødvendig.

På sin halvårlige pressekonferanse onsdag konstaterte også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er mulig å innføre koronapass.

En slik innføring vil i så fall kreve en lovendring.