Are Kjensli slår i søndagens utgave av Aftenposten alarm om den kritiske situasjonen som Norge befinner seg i. Norske transportbedrifter sliter med å skaffe nok sjåfører. 
-Jeg tro vi må innse at tiden med en uuttømmelig tilgang på sjåfører og biler fra Polen og de baltiske statene er over. Vi må rekruttere mer norsk ungdom til sjåføryrket, og de må ha lønns- og arbeidsvilkår som er tilstrekkelig attraktive for at vi skal tiltrekke oss dem vi trenger, sier Kjensli.

Det er store utfordringer med rekruttering av kvalifiserte sjåfører i flere regioner av landet. Mange østeuropeiske sjåfører som har arbeidet for norske selskaper, velger å heller jobbe i hjemlandet sitt enn i Norge.

-Dette skyldes nok flere forhold, men den viktigste grunnen er at lønnsnivået i Polen og de tre baltiske statene nå er blitt så bra at sjåførene heller jobber hjemme, der de kan ha et normalt familieliv. Siden 2004 har lønnsveksten i disse landene både doblet og tredoblet seg, sier Kjensli.

Vi må rekruttere mer norsk ungdom til sjåføryrket, og de må ha lønns- og arbeidsvilkår som er tilstrekkelig attraktive for at vi skal tiltrekke oss dem vi trenger, sier Are Kjensli i NHO. Foto: NHO Vi må rekruttere mer norsk ungdom til sjåføryrket, og de må ha lønns- og arbeidsvilkår som er tilstrekkelig attraktive for at vi skal tiltrekke oss dem vi trenger, sier Are Kjensli i NHO. Foto: NHO

Det er fremdeles høyere lønnsnivå i Norge. Målt i dollar og justert for hvor mye du kan kjøpe for pengene var gjennomsnittlig lønnsnivå i Norge 56 tusen dollar i 2020 og 33 tusen i Polen. De tre baltiske statene følger hakk i hæl. Det viser tall fra OECD.
-Lønnsveksten har faktisk vært så høy at polske arbeider har nesten samme kjøpekraft i dag som vi hadde i 2015. Det er en forskjell mange vil bytte med et annet liv i Polen, sier Kjensli.

Prisene på transport må opp

NLF deler NHOs bekymring om mangel på sjåfører, men er redd for at det å ensidig peke på bedriftene og de lokale forhandlingene er feil vei å gå. De fleste av medlemsbedriftene i NLF kjører oppdrag for NHOs medlemsbedrifter og mange av dem har i årevis slitt med å få betalt en anstendig pris for tjenestene de leverer.

- Våre medlemsbedrifter har en bunnlinje på 2- 3 % og har svært lite og ingenting å betale økte lønninger med. Våre kunder – for en stor del NHOs medlemsbedrifter - må derfor forberede seg på at prisene på transporttjenester må opp, kontrer NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo.

Mo forklarer videre at i alt for mange år har norske lastebileierne blitt presset på pris for så å se at oppdragene har forsvunnet ut av landet når det ikke har vært mulig å presse norske bedrifter lenger ned.   

- Når sjåførmangelen nå tiltar nytter det ikke lenger å peke på norske lastebileiere, i stedet må det erkjennes at grønn, ansvarlig transport koster! Kun økte priser vil gi bedriftene mer lønnsevne, sitronen kan dessverre ikke skvises mer, understreker Mo.

-Norske transportselskap sliter med å få anstendig betalt, også fra transportkjøpere som er medlem i NHO, sier Geir A. Mo i NLF. Foto: NLF -Norske transportselskap sliter med å få anstendig betalt, også fra transportkjøpere som er medlem i NHO, sier Geir A. Mo i NLF. Foto: NLF

Velstanden øker i øst

Grafene under viser lønnsveksten mellom 2004 og 2020 og for de siste fem årene. Latvia topper lønnsveksten fra 2004 til 2020 med 313 prosent, mens den var 85 prosent i Norge. Dette viser at det Indre markedet i EØS virker, velstanden vokser raskere i de fattigste landene enn hos oss som ligger høyt på OECDs lønnsstatistikk.
Det er ikke bare Norge som merker at velstandsnivået øker i Øst-Europa. Alle land i Vest-Europa sliter med sjåførmangel. I Storbritannia er situasjonen så prekær at Forsvaret har måttet ta ansvar for bl.a. utkjøring av drivstoff.

-Vi trenger å rekruttere 1200-1300 nye sjåfører hvert år, selv om vi skulle være så heldige å få beholde sjåførene fra Østersjøområdet. Dette behovet løses ikke over natten, og økt lønn er ikke svaret på alle utfordringer, men vi må innse at det ett viktig bidrag for å øke den langsiktige rekrutteringen. Våre bedrifter tar sitt sosiale ansvar på alvor, og trenger kvalifisert arbeidskraft som både kjører sikkert og forstår vår kultur, sier Kjensli.

Sammensatt problem

Sjefen i NLF er enig i at det er flere elementer i dette enn bare lønn. Like viktig er næringens omdømme som gradvis gjennom årene har blitt svekket som følge av useriøse aktører, ofte utenlandske, som har blitt avslørt av norske medier mens de har vært i oppdrag for norske transportkjøpere, ensidig opptatt av lavest mulig pris.

- Det er også slik at elever i norske skoler som har lyst til å utdanne seg til yrkessjåfører har blitt møtt med stengte dører som følge av for liten kapasitet i utdanningssystemet. Som om ikke det er nok,  har vi også en voksende mangel på trafikklærere. Stadige oppslag i mediene om lastebilsjåfører som er blitt stoppet og bøtelagt for relativt bagatellmessige forhold, bidrar heller ikke positivt til rekrutteringen. Ei heller det som synes å være myndighetenes manglende evne til å holde fremkommeligheten på veiene våre i dårlig vær tilstrekkelig sikker og god, avslutter Mo.