Sentrale aktører knyttet til dette temaet var i dag samlet på Aqua Nor, verdens største messe for akvakultur-teknologi. Avdelingsdirektøren fra Statens vegvesen, understreket at deres rolle i all hovedsak er knyttet til kontrollvirksomhet. Videre kunne han fortelle at omtrent en sjettedel, eller cirka 1000 bruksforbud per år, handler om fiskeavrenning. Han beskrev også hvilke sanksjonsmuligheter kontrollørene har, og hvor begrensede de er. I praksis er det å gi sjåføren kjørenekt frem til at temperaturen i lasterommet er lav nok før ferden mot destinasjonen går videre - eller til neste kontroll hvor den samme rutinen gjentas.

Ta i bruk bedre løsninger

- Etter å ha hørt  beskrivelsene av hva våre kontrollører ser, har jeg en litt annen følelse når jeg år i fiskedisken. Jeg er også forbruker, påpekte han.

Wigdel kunne også fortelle om fortvilte ansatte på fergeselskaper som slet med både vond lukt og mye griseri om bord i fergene som hadde hatt besøk av lastebiler med oppdrettsfisk. Summen av de tilbakemeldingene han fikk førte etter Wigdels mening til en åpenbar konklusjon.

-Oppdrettsnæringen må ta et betydelig større ansvar, sa han.

- Det er pinlig at vi som sjømatnasjon sitter her og har denne diskusjonen, sa Lise Rokkones. - Det er pinlig at vi som sjømatnasjon sitter her og har denne diskusjonen, sa Lise Rokkones.

En av de andre som deltok på seminaret var, Lise Rokkones, seksjonssjef i Mattilsynet. Hennes tilnærming til dette handlet om kvaliteten på fisken, og hun understreket at alle som har befatning med denne fisken har et selvstendig ansvar for den. Er fisken merket med et krav til jevn temperatur, skal dette følges, understreket hun.

-Jeg synes det er pinlig at vi som sjømatnasjon sitter her og diskuterer dette, sa hun.

Det er NLF og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene som arrangerte dagens seminar. I fellesskap har de to organisasjonene utarbeidet en bransjestandard med 8 konkrete tiltak som skal bidra til mer ansvarlig transport også innen sjømatnæringen. Målet er også å få slutt på avrenningsproblematikken fra fisketransporten.  Det er gjort beregninger som viser at avrenningen fra ett vogntog alene kan utgjøre opp mot hele 3600 liter blodvann på veien.

- Situasjonen er selvfølgelig helt uakseptabel, sier direktøren i NLF,  Geir A. Mo. Foto: André Kjernsli - Situasjonen er selvfølgelig helt uakseptabel, sier direktøren i NLF, Geir A. Mo. Foto: André Kjernsli

Når vi vet at næringen i 2020 alene genererte rundt 42 000 lastebiltransporter og dette er prognostisert til å vokse med rundt 20 000 lastebiltransporter hvert år,  ser vi omfanget av dette voksende problemet. 

Gedigen ansvarsfraskrivelse

 - Situasjonen er selvfølgelig helt uakseptabel, sier direktøren i NLF,  Geir A. Mo. Under dagens seminar var han tydelig på at ansvaret for situasjonen i hovedsak må legges på sjømatnæringens manglende krav til dokumentert kvalitet når de bestiller transport.  Sjømateksportørene hevder det er for dyrt å betale noen få ekstra øre per kilo for tette kasser, jeg mener det standpunktet er en gedigen ansvarsfraskrivelse og et forsøk på skyve problemer over på hardt pressede transportører som opplever at pris alene er det som betyr noe når transport bestilles.  Det faktum at et stort flertall av sjømatransportene foregår med utenlandske biler understreker også dette. 

-Vi er svært glade for samarbeidet vi har med Sjømatbedriftene i denne saken. De er tydelig på at sjømatnæringen må gå foran og ta ansvar i denne saken og sørge for at det kommer på  plass konkurransedyktige løsninger som sikrer ansvarlig transport og en slutt på avrenningsproblematikken, avslutter Geir A. Mo