I 2019 ble det foretatt 77.734 tungbilkontroller i Norge. Det betyr at det er en liten økning i 2020 på 1308 fra året før. 

– Vi har levd med smitteverntiltak siden midten av mars. Likevel greide vi å øke antallet kontroller i fjor. Det viser at vi har dyktige og engasjerte medarbeidere og ledere, sier avdelingsdirektør og leder for utekontrollen i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å sikre at vi har trygge kjøretøy og sjåfører på vegen. Dette bidrar til at vi kan komme nærmere målet om null drepte i trafikken, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Bedre til å plukke ut de riktige kjøretøyene

Det ble avdekket feil eller mangler på 36.778 av de kontrollerte kjøretøyene, det tilsvarer 46,5 prosent. Wigdel understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved nesten halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

– De fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene. Rundt 500.000 tunge kjøretøy er innom våre kontrollplasser i løpet av året. Av disse ble 79.042 plukket ut til en grundigere kontroll, mens de fleste fikk kjøre videre etter en kort sjekk. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier Wigdel.

22.000 kjøreforbud

22.066 av dem som ble kontrollert, fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 12.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

– Dem som får kjøreforbud på grunn av overlast, må laste om eller av før de får fortsette. Mange får også gebyr. Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på vegen. Derfor er det viktig at vi slår ned på dette når vi kommer over det på våre kontrollplasser, sier Wigdel.

316 kjøretøy ble holdt igjen på grunn av for dårlige dekk i løpet av 2020. 16 ble anmeldt for samme forhold og 3.574 førere fikk gebyr.

2000 anmeldelser

Rundt 2.000 førere og transportbedrifter ble anmeldt som følge av overtredelser avdekket under kontroller langs veg i 2020. Halvparten av disse på grunn av alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

– Når vi anmelder brudd på kjøre- og hviletid, betyr det at forholdet er alvorlig. Regelverket er innført for å sikre at førere av tunge kjøretøy er tilstrekkelig opplagte. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs vegen. De som jukser med kjøre- og hviletiden får også et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket, sier Wigdel.

Les også: – Vi har alle ansvar for trafikksikkerheten – uansett dekkregler