– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og enklere. Målet er at alle reisende skal teste seg på grensen, og Helsedirektoratet vil nå be alle kommuner med ankomststeder om å øke testkapasiteten betydelig. Vi vil også få på plass systemer som gjør det enklere å følge opp de som kommer til landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å fjerne muligheten for å teste seg innen 24 timer etter innreise i sin kommune. Det vil føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen, står det i en felles pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er ingen ting som tyder på at tidligere innførte unntak, blant annet for yrkessjåfører, blir fjernet.

Innreiseregistreringen skal forenkles

Erfaringen så langt er at ikke alle som kommer til grensen, har fylt ut dokumentasjon for innreise. Det er også mange som benytter papirskjema fremfor elektronisk innreiseregistrering. Ufullstendig kontaktinformasjon kan gjøre smittesporingen mer krevende. Helsedirektoratet ser nå på hvordan registreringen kan gjøres elektronisk for samtlige reisende.

– Vi skal bort fra papirskjema. Vi jobber med å bedre den digitale løsningen slik at det blir umulig å komme videre i skjemaet uten å oppgi fullstendige opplysninger. Det vil effektivisere kommunens arbeid med smittesporing og gjøre det enklere å følge opp at innreisende faktisk gjennomfører pliktig testing, sier Høie.

Oppretter telefonsenter

Helsedirektoratet skal opprette et nasjonalt telefonsenter for å følge opp reisende. De ansatte på senteret skal beherske flere språk. Gitt et anslag på om lag 8000 oppringninger per dag, vil det være behov for om lag 160 personer til å bemanne telefonsenteret. Helsedirektoratet vil starte med ansettelser så snart som mulig. Samlet vil senteret koste om lag 8,5 millioner kroner per uke.

– Dette vil gjøre det lettere for kommunene å kontrollere om reisende har testet seg og gått i karantene. Det vil derfor lette arbeidsbyrden for kommunene og hjelpe oss til å redusere importsmitte og hindre spredning av muterte virus, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Bot på 20.000 kroner

I 2020 ble det opprettet 20 teststasjoner ved grensen. I 2021 er det bevilget 650 millioner kroner til dette formålet, inkludert testing i karantenehoteller. Regjeringen vil fortsatt dekke alle kommunenes kostnader til testing, og ventetiden for reisende skal være under én time. 

– Kommunene har fått om lag 320 millioner kroner til å drive kontrollvirksomhet. Jeg oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende faktisk har tatt koronatest. De som ikke lar seg teste innen 24 timer risikerer saftige bøter. Opp mot 20.000 kroner er vanlig for brudd på forskriften, sier Mæland.

Utlendinger med falske attester på negativ covid-19-test vil ikke bare bli bortvist, men bøtelagt.

Om dagens ordning

Alle som krysser grensen inn til Norge, må registrere sine opplysninger hver gang de reiser inn. Det er opprettet et digitalt registreringsskjema for dette. Inntil videre kan man også benytte det papirbaserte skjemaet. Innreiseregistrering må alle gjøre.

Personer som ankommer Norge fra røde land, må teste seg for covid-19 ved grensestasjonene eller senest 24 timer etter ankomst. Noen grupper har unntak fra testing på grensen, blant annet reisende som utfører varetransport eller er i samfunnskritiske funksjoner.

Alle innreisende må dessuten i karantene, mens yrkessjåfører kun har karantene på fritiden dersom de forholder seg til karantenereglene.

Les mer i NLFs karanteneveileder, hvor du finner henvisninger til reglene og våre anbefalinger for yrkessjåfører som krysser grensen. 

Les også: Grensepassering og koronaregler: Dette må du vite!