– Dette er en viktig arena for lærere på tungbil, der de kan møtes og utveksle erfaringer og bekjentskaper på tvers. Vi opplevde at seminaret skapte mye engasjement, sier Øyvind Årbogen, fagkonsulent i Norges Trafikkskoleforbund, og blant de ansvarlige for seminaret.

Utdanning av faglærere til tungbil

Nord universitet og OsloMet snakket en god del om rammevilkårene rundt utdanning av faglærere til tungbil.  Dette er et viktig tema, da en av bransjens største utfordringer nettopp er rekruttering. Temaet engasjerte, og det ble åpnet for spørsmål fra salen. OsloMet og Nord universitet sto sammen på scenen og svarte på alle spørsmålene som dukket opp. Denne diskusjonen opplevdes som veldig nyttig for mange av deltakerne som da fikk svar på mye de lurte på rundt utdanningen av nye lærere. 

Det grønne skiftet

Hvordan kan vi gjøre vår hverdag som tungbillærere mer bærekraftig? Dette er et veldig aktuelt og viktig tema. Per Ole Nygaard fra Norsk Scania snakket om hvordan det går med utviklingen rundt el-lastebiler. Litt om rekkevidden og hva slags kjøring en el-lastebil foreløpig er best beregnet for.  Per nå er el-lastebiler beregnet best for kortere turer innad i byer, mye på grunn av begrenset rekkevidde. Men her går utviklingen fort og rekkevidden blir stadig bedre.

Digitale verktøy

Trafikkskolebransjen har de siste årene gjennomgått en digital revolusjon. Ole Magnus Ekelund ved Lime Green Digital var til stede, og presenterte en meningsmåling som viste bransjen tydelig hva elevene synes om digital undervisning og hvordan de foretrekker å lære. Lime Green Digital er hele tiden opptatt av å levere gode produkter som kan hjelpe faglærerne i sin hverdag, og for å bedre trafikksikkerheten. De som ikke har prøvd læringsverktøyet TABS enda, kan ta kontakt med Lime Green Digital direkte, og få tilgang.  

HMS og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig tema. Jon Lereim fra BI snakket om HMS for tungbillærerne, mens Tor Olav Nævestad fra TØY tok for seg sikkerhetskultur og risiko. Her ble det blant annet vist til at økonomisk kjøring gir lavere ulykkesrisiko.  HMS er viktig for både bedrifter og trafikanter – økonomisk og for trafikksikkerheten.