I et brev til landets kommuner, statsforvaltere og helseforetak har FHI nå gitt retningslinjer for vaksinasjon av personer i «evig fritidskarantene» i tråd med NLFs ønsker. Der slår de fast at yrkessjåfører som er i karantene på grunn av jobb og grensekryssing, kan vaksineres selv om de er i innreisekarantene. Videre anbefaler de at det pålegges hurtigtest før de møter til vaksinasjonsstedet.

Grensekryssende sjåfører havnet i en ond sirkel

Sjåførene som har fraktet varer over landegrensene gjennom pandemien har tatt en stor sosial kostnad. Selv om de har vært fritatt karantene i arbeidstiden, har mange sittet i en konstant fritidskarantene.

NLF erfarte at sjåfører i denne gruppen som fikk tildelt time for vaksinering, måtte utsette denne inntil karantenen var fullført. All den tid de var i arbeid, ville de fortsette å krysse grensene og dermed havne i en ond sirkel: De kunne ikke motta vaksinen fordi de er i karantene, og de ville ikke kunne komme seg ut av karantenen fordi de ikke hadde vaksine.

NLF krevde at myndighetene fant løsning

NLF-direktør Geir A. Mo forteller at NLF raskt tok tak da bekymrede medlemmer tok kontakt. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo forteller at NLF raskt tok tak da bekymrede medlemmer tok kontakt. Foto: NLF

– Etter hvert som de yngre aldersgruppene vaksineres, ville denne utfordringen vokse i omfang. Vi mente derfor det måtte komme på plass særegne løsninger for å vaksinere yrkessjåfører som frakter grensekryssende gods. Når det er mulig å gjennomføre testing av mistenkt smittede samtidig som smittevernet ivaretas, burde det også være mulig å gjennomføre vaksinering av denne gruppen, sier Mo.

Da NLFs representantskap var samlet i april ble det vedtatt en resolusjon om temaet der organisasjonen fremsatte følgende krav: At det kommer på plass løsninger som åpner for at lastebilsjåfører kan motta vaksine samtidig som de er underlagt fritidskarantene pga. grensekryssing i forbindelse med jobb.

I resolusjonen foreslo NLF at en negativ hurtigtest burde kunne åpne for at disse sjåførene kan vaksineres, selv om de er underlagt innreisekarantene. På bakgrunn av vedtaket ble FHI kontaktet, og det ble oversendt et offisielt brev til både Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fornøyd NLF-direktør

NLFs administrerende direktør er glad for at NLFs krav ble innfridd så raskt.

– Gjennom hele pandemien har myndighetene løftet våre medlemsbedrifter fram som viktige for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Da kunne de ikke være bekjent av at sjåførene som har ofret mest ble stående igjen på perrongen når vaksinetoget forlater stasjonen.