Det skulle bli en stor fest i år. De hadde så mye å feire. Den finansielle situasjonen i konsernet er solid, og omsetningen inn i jubileumsåret har passert 550 millioner. 2020 ble for øvrig et rekordår for konsernet med et resultat på 90 millioner. 

- Det var fryktelig leit at vi ikke kunne gjennomføre en skikkelig Håkullfest. Alt var planlagt og booket, men måtte dessverre kanselleres, forklarer Kjartan Håkull. 

Plasteret på såret ble et jubileumsmagasin som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen.

Konsernet sysselsetter i dag ca 250 personer, og mange av de ansatte har svært lang ansenitet i bedriften, noe de vurderer som en styrke.

Fra kun transportvirksomhet de første år, har selskapet de siste 25 årene utviklet også eiendom til å bli et viktig forretningsområde slik at inntjeningen i gruppen er nokså likt delt mellom de to hovedområdene våre: transport og eiendom.

Dagens eiere er Gudmund Håkull (73), Kjartan Håkull (50) og Lena Håkull (47). En annen sentral person i Gruppen er Tallak Hovstad (55) som startet i selskapet i1996. I dag er han konsernsjef, leder for Håkull Eiendom, samt har ansvar for økonomi- og finans.

Eiendom

Håkull Eiendom AS ble formelt etablert som eget selskap i 1988. Dette selskap skulle utvikle terminaler og kontor for selskapene i gruppen. De eier i dag 15 eiendommer, og har 70 000 kvm for utleie. 2/3 av disse eiendommer er på Lura/ Forus (v.Sandnes), og siste eiendom ble kjøpt av Aftenbladtrykkeriet, hvor selskapet har hovedkontor og produksjonslokale for batteriselskapet Beyonder AS.

De har også eiendommer i Kristiansand og Nørresundby (DK). Håkull Eiendom AS utvikler også eiendommer for og sammen med andre aktører innen eiendomsutvikling.

Transport

Starten var i det små, av og med Kristen Håkull fra Skjold, i 1940, da han kjøpte et gårdsbruk på Vølstad i Gjesdal Kommune. Han kjøpte den første lastebilen i 1946, hvor det den gang var om å gjøre å komme i gang etter krigsårene. Gründeren var en driftig kar, som i tillegg drev gård. I løpet av noen år ble det anskaffet flere lastebiler, som kunne transportere forskjellige typer varer. Kristen var en pioner som likte å utfordre de etablerte system allerede i tidlige år.

Etter hvert vokste aktiviteten, og virksomheten flyttet til Ålgård hvor den var i en del år. Senere gikk ferden videre til Sandnes.

 På 60-tallet begynte man så smått å kjøre på kontinentet og Håkull ble etter hvert etablert med et nett av avdelinger i Norge.

Større strukturendringer var nødvendig i løpet av 80-tallet, da etter hvert innlandsdelen ble solgt til Wilh. Wilhelmsen. På dette tidspunkt hadde Gudmund Håkull overtatt ledelsen og virksomheten ble etter hvert konsentrert om grenseoverskridende transport og flytting.

Frem mot årtusenskiftet var det pen utvikling i selskapet. Det var i denne perioden at Gudmund Håkull ble mer engasjert i eiendomsdriften og Kjartan Håkull, som tredje generasjon, overtok lederansvaret i transportvirksomheten. Han ble daglig leder i Håkull AS, med hovedfokus på salg og marked for grenseoverskridende transporter. Lena Håkull har innehatt forskjellige posisjoner i selskapet, men har i de seneste år arbeidet med kundeorientert salg, i tillegg til at hun sitter i styret.

Håkull AS teller i dag ca 60 ansatte og sysselsetter, sammen med Håkull Danmark AS nærmere 200.

Klikk her dersom du vil lese Håkulls 75-års jubileumsmagasin

Den grenseoverskridende trafikken i selskapet, med godt og vel 100 profilerte trailere, er hyppig å se langs veier i Norge, Skandinavia og på kontinentet. En stor stamme av stabile bileiere, samt dyktige og dedikerte sjåfører er noe av grunnen til suksessen. Sjåførene er i all hovedsak norske og danske, gjør en formidabel innsats for å betjene våre trofaste og lojale kunder. Mange av våre bileiere og sjåfører har også svært lang fartstid i vårt system.

- Å holde på norske og danske sjåfører kan være en utfordring med tanke på lønnsforhold, men vi får det til, forklarer Kjartan Håkull.

Et dansk eventyr

I 2008 ble Håkull Danmark A/S en realitet. En større tomt ble kjøpt i Nørresundby, like nord for Ålborg. Strategisk plassert langs motorveien E39 gjennom Danmark. Utviklingen ved firmaet har siden etableringen, vært svært positiv og teller i dag 17 ansatte. Håkull-terminalen i Danmark betjener trafikk til og fra hele Norge samt Europa.

- At vi etablerte oss i Danmark har vært et eventyr for oss, sier den daglige lederen som har vært med i selskapet siden 1984.

I 2009 ble nok et produkt lagt til forretningsområdet transport, Håkull Air & Sea AS, med tilhold i Sandnes. Dette firmaet har også vist svært positiv utvikling i et konkurranseutsatt marked, hvor nøkkelpersoner tilbyr individuell service og oppfølging for våre kunder, World Wide.

Gruppen har også et selskap etablert i Oslo, Håkull Shipping AS. De innehar agentur for Yang Ming Line på Taiwan og tjenestene består i hovedsak av containertransport til og fra Asia. Selskapet har vært med oss i over 40 år.

For transportselskapene i gruppen har det også vært viktig  å etablere samarbeid mot sterke leverandører og samarbeidspartnere innen de sektorer vi arbeider. Det være seg dyktige bileiere, partnere i Scandinavia, Europa samt resten av verden. Dette har vært, og er viktig, for å gjennomføre gruppens totalprodukt – «transport uten grenser».

- Den videre utvikling står vi godt rustet til å møte og vi registrerer at spådommer om økt vareflyt ser ut til å stemme. Teknologi vil nok kunne ta over deler av den måten vi arbeider på i dag, men vi er overbevist om at det personlige engasjement, service og kontakt med kunder som legges for dagen i konsernet, vil gi trygghet i årene som kommer, avslutter Kjartan Håkull.