Konferansen ble åpnet av samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, og resten av dagen er satt av til å fokuserer på verdien av det nordiske samarbeidet i arbeidet med det grønne skiftet i transportsektoren og håndhevingen av de nye veipakkereglene.

– 10 år med sterkt nordisk samarbeid på transportområdet har gitt betydelige resultater for transportørene. Med EUs veipakke har vi et sett med regler som sikrer ordnede forhold i bransjen, slik at vi kan få slutt på sosial dumping og sikre lik og rettferdig konkurranse i det europeiske godstransportmarkedet.  Til fordel for nordiske så vel som europeiske transportører, sier NLA-leder, Erik, Østergaard.

God koordinering

Han mener at den nordiske koordinering og innsats har vært avgjørende i denne sammenheng i det tette samarbeidet.

– Det har også vært viktig for våre tyske og franske kolleger fra BGL og FNTR. Nå er fokuset på å sikre håndheving og felles forståelse av de nye reglene.

Videre peker han på at den neste og største utfordringen er det grønne skiftet i transportsektoren.

– Ambisjonene er høye, både fra Brussel, men også nasjonalt fra regjeringene i Norden. De har vedtatt klimamål som er enda mer ambisiøse enn det som er vedtatt i EU. For en bransje som bruker tunge kjøretøy, hvor omtrent 99 prosent for tiden kjører på fossile brensler, er utfordringen enorm, sier Østergaard . 

Om Nordisk Logistikkforening

I 2012 grunnla Dansk Transport og Logistik – Danske Vognmænd (DTL), Norges Lastebileier Forbund (NLF) og Sveriges Åkeriföretag (SÅ) NLA og etablertefelleskontoret i Brussel. Senere ble den finske transportørorganisasjonen SKAL lagt til som assosiert medlemav NLA har siden etablert et utvidet felles kontor med den tyske (BGL) og franske (FNTR) transportørorganisasjonen.