Statene Vegvesen (SVV) kontrollerte 54 tunge kjøretøy på Svinesund og Ørje tidligere denne uken.  

Vegvesenets folk plukker ut biler til kontroll med hjelp av et kamerasystem som effektiviserer kontrollene og totalt ble 54 kjøretøy blestanset, mens det passert 478 lastebiler på kontrollplassen ved de to grenseovergangen i tiden kontrollen pågikk. 

Feil på bremsene 

Av de 54 kjøretøyene fikk 35 pålegg grunnet mangler og 26 fikk kjøreforbud. 

I pressemeldingen får noen av de stoppede kjøretøyene litt ekstra «omtale», som et vogntog fra Litauen som ble stoppet ved Svinesund.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bremseslanger til bremseklokke var klippet av og festet med strips under tilhenger på det litauiske vogntoget Foto: SVV Bremseslanger til bremseklokke var klippet av og festet med strips under tilhenger på det litauiske vogntoget Foto: SVV

I rapporten heter det at det ble utført bremsetest, hvor det ble oppdaget svak brems samtidig som det manglet brems på ett hjul. SVV melder vider om at det viste seg at bremseklokkes høyre side var fjernet, samt at bremseslanger til bremseklokken var klippet av og festet med strips under på tilhengeren. 

Dårlig sikring av gods 

På Ørje var det spesielt tre kjøretøy som pekte seg ut. 

SVV melder om at en norsk transportør lastet med stål hadde store mangler på lastsikringen og fikk kjøreforbud. Et Estisk vogntog med dårlig lastsikring ble også stoppet og måtte sikre lasten bedre før han fikk kjøre videre, og et norsk vogntog ble stoppet med utslitt dekk. Firmaet fikk gebyr for dekk og måtte bytte det på nærmeste verksted.