Den 23. august 2021 skjedde det en forferdelig trafikkulykke på Flå i Hallingdal. Tre brødre mistet livet i ulykken og innblandet var en lastebilsjåfør. Føreren av lastebilen ble fratatt sertifikatet, og siktet for uaktsomt drap. 

På veien igjen 

Politiadvokat, Andrea Finckenhagen, uttalte til NRK, like etter ulykken at det var med hensynet til trafikksikkerhet og likebehandling som gjorde at politiet ønsket et førerkortbeslag frem til august i år. Nå har hun bestemt at sertifikatet skal levers tilbake, men saken er ikke avsluttet. 

Lastebilsjåførens advokat, Christian Arnkværn, ønsker ikke å legge noe mer i det enn at det er bra at sjåføren har fått sertifikatet tilbake, og at han kan begynne å jobbe igjen.  

– Etter mitt syn burde ikke sertifikatet bli beslaglagt i utgangspunktet. Grunnen til det, er at det er berettiget tvil rundt skyldspørsmålet. Dette var en helt forferdelig tragisk ulykke, men det skal likevel ikke gå automatikk i at man beslaglegger førerkort før man vet hvem, eller hva, som forårsaket ulykken, sier Arnkværn.  

Hevder han er uskyldig 

Lastebilsjåføren har hele veien hevdet at han er uskyldig, og at han ikke har gjort noe ulovlig. Bilen med de tre brødrene skal ha kommet over i galt kjørefelt med svært høy hastighet.  

Nå venter man på en endelig avgjørelse fra statsadvokaten på om det vil bli reist tiltale, eller om saken blir henlagt.  

– Vi regner med at et endelig svar vil komme i løpet av høsten, avslutter Arnkværn.