Statens vegvesen (SVV) har kontroller langs vei for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførenes arbeidsvilkår. 

Ulovlig 

Onsdag ble en lastebilsjåfør tatt med avgiftsfri diesel i tanken, etter en kontroll i Agder.

Føreren brukte heller ikke sjåførkort, selv om han var underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Han har nå blitt anmeldt for kjøring uten sjåførkort og feil type diesel blir en sak for skatteetaten. 

Det er heller ikke det eneste tilfellet med ulovlig bruk av «avgiftsfri diesel» i år. Både i mars og juli ble to sjåfører tatt for dette. 

– Vi kan likevel ikke si at det er en merkbar økende trend. I år har vi intensivert dieselkontrollen og det er ikke mange treff på tunge kjøretøy, heldigvis. Jevnt over mener jeg derfor norske lastebilsjåfører gjør det bra, forteller inspektør for utekontrollen, Nils Ivar Havrevoll, til Lastebil.no. 

Koster å bli tatt

Havrevoll bekrefter videre at de vil fortsette med økt dieselkontroll, men han mener samtidig at størrelsen på bøtene for å kjøre med feil type diesel er avskrekkende i seg selv. 

Dersom man blir avslørt av Statens vegvesen i å kjøre på «avgiftsfri diesel», koster dette 100.000 kroner i avgift når motorvognens tillate totalvekt er 20 tonn eller mer. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

PUMPE: Statens vegvesen pumpet opp diesel fra tanken til lastebilen under kontrollen. Foto: SVV PUMPE: Statens vegvesen pumpet opp diesel fra tanken til lastebilen under kontrollen. Foto: SVV

Glad for økte dieselkontroller 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er også fornøyd med at det er et større fokus på å avdekke slike ulovligheter. 

– Det er veldig bra at SVV intensiverer antall kontroller for å avdekke ulovlig bruk av «avgiftsfri diesel». Vi vet at bruk av feil type diesel kan øke i takt med at dieselprisen går opp. Med det kostnadsnivået vi har nå er det særdeles viktig at bruk av ulovlig anleggsdiesel og smuglerdiesel fra Polen avdekkes, for å hindre skadelige og urettferdig konkurranse, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.  

– Kan påvirke konkurranseforholdene 

Mo peker også på at fra andre sammenhenger er det slik at oppdagelsesrisikoen og frykten for en høye bøter er det som virker avskrekkende.  

– Derfor bør SVV ha mange slike kontroller, også i tiden fremover. Diesel er en vesentlig del av kostnadsbildet for en transportør og dersom de må konkurrere mot noen som kan kjøre på mye billigere diesel er det klart at det påvirker konkurranseforholdene vesentlig, avslutter Mo.  

Flere anmeldelser 

Under samme kontroll var det flere sjåfører som ble anmeldt. 

Ifølge rapporten ble et utenlandsk vogntog tatt for ikke å ha kjørt inn til skiltet kontroll. Føreren hadde også et grovt brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som resulterte i anmeldelse. Videre måtte en annen sjåfør avslutte turen som følge av mangel på gyldig førerrett. Han ble anmeldt for forholdene, mens en fjerde sjåfør fører fikk advarsel for seks brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.  

Til slutt ble det utstedt tre tekniske mangellapper og seks stykker fikk bruksforbud for feil på lastsikring, dokumenter og sikthindrende gjenstander.