Er det en ting som berører transportbransjen, så er det drivstoffprisene. Bransjene har kommet i en likviditetskrise, som skaper store utfordringer. Chris Gregers, senior Key Account Manager for NLF-avtalen i Circle K og, Anders Kleve Svela, kategorisjef drivstoff i Circle K, forsøker å forklare hvordan dieselprisen er satt sammen.  

Flat margin 

Som en tommelfingerregel sier man gjerne at drivstoffprisen består av 60 prosent avgifter, 30 prosent råvarekostnad, og 10 prosent margin til drivstoffleverandøren.  

Da er det lett å tro at økte priser fører til økt margin. Slik er det ikke, forteller de to Circle K-representantene. 

– Vår margin er absolutt, og ikke prosentuell. Det som har skjedd den siste tiden er at produktkostnaden for drivstoff i de internasjonale råvaremarkedene har økt kraftig. Dette har skjedd som en følge av krigen i Ukraina og at russisk olje i praksis er borte fra det internasjonale oljemarkedet, forteller sier Anders Kleve Svela, som er kategorisjef drivstoff i Circle K.  

Russisk olje blir god diesel 

Videre forklarer han at den Russiske oljen er spesielt godt egnet til å lage diesel.  

– Når denne oljen er borte fra markedet har det også blitt mindre diesel tilgjengelig. Dette har ført til en større prisoppgang på diesel enn bensin, noe som igjen har ført til at vi nå har høyere dieselpriser enn bensinpriser i Norge, sier Svela. 

Han minner samtidig om at den svært høye aktiviteten i verdensøkonomien, allerede før krigen i Ukraina, presset råvareprisene (og blant dem drivstoffprisene) oppover. 

– Med oppgangen i innkjøpsprisen på diesel har produktkostnadens andel blitt høyere enn de «vanlige» 30 prosentene. Den siste tiden har det derfor vært mer riktig å si at produktkostnaden utgjør omtrent 40 prosent av prisen og avgiften rundt 55 prosent, forteller Svela.   

  – Kun staten som tjener på at pumpeprisen stiger 

– Ettersom vårt marginmål er fast i øre per liter, så tjener ikke vi noe ekstra på at pumpeprisen går opp. Det er kun staten som tjener på at pumpeprisen går opp. De eneste som kan gjøre noe som virkelig monner på drivstoffprisene er politikerne, forteller Svela. 

Vider forklarer han at den totale avgiften på diesel, som er satt sammen av både veibruksavgift og CO2-avgift, er på godt over fem kroner per liter. I tillegg kommer momsen på 25 prosent (den kan jo medlemmene trekke fra).  

– Det vil si at over ti kroner av hver liter man kjøper går rett til staten. Hvis politikerne virkelig vil hjelpe de som sliter med drivstoffprisene, må avgiftene ned, poengterer Svela. 

Slipper unna priskonkurranser 

De fleste som ferdes langs veiene ser at prisene i masten varierer mye. Dette skyldes lokal priskonkurranse med nærliggende stasjoner.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

Chris Gregers i Circle K, forteller at på 17. mai steg råoljeprisene kraftig, og i en kort stund var prisen helt oppe i 115 dollar fatet. Det er mellom syv og åtte prosent høyere enn det relativt stabile nivå vi har sett de siste to ukene. Chris Gregers i Circle K, forteller at på 17. mai steg råoljeprisene kraftig, og i en kort stund var prisen helt oppe i 115 dollar fatet. Det er mellom syv og åtte prosent høyere enn det relativt stabile nivå vi har sett de siste to ukene.

– Heldigvis så slipper truckerne å forholde seg til slike priskonkurranser. Truckerne eller medlemmer av NLF, får nemlig det som kalles truck-prisen. Det er en egen listepris som settes, hvor man har en god rabatt, i tillegg til beste prisgaranti, forteller Chris Gregers, senior Key Account Manager for NLF-avtalen i Circle K.  

Det betyr at NLF-medlemmene alltid får den beste prisen mellom truckpris minus rabatt, og den lokale stasjonens pumpepris.  

– I praksis er prisen i prismasten kun er interessant for truckerne dersom den er lavere enn truckprisen minus rabatt. På den måten sikrer vi at truckerne alltid får den prisen som er lavest, sier Chris Gregers. 

Prisen på råolje stiger 

17. mai steg råoljeprisene kraftig, og i en kort stund var prisen helt oppe i 115 dollar fatet. Det er mellom syv og åtte prosent høyere enn det relativt stabile nivå vi har sett de siste to ukene. 

–  Prisene har siden dette falt noe tilbake etter USA har antydet at sanksjonene mot Venezuela kan bli lettet. Uansett ligger prisen for i øyeblikket på ligger rundt 113 dollar fatet, noe som kan få innvirkning på dieselprisene hvis prisen holder seg såpass høy litt utover, forteller Gregers. 

 Han forteller videre at finansmarkedene er urolige om dagen.  

– Da flykter valutatraderne fra de små valutaene som Norske kroner, over i dollar. Det har medført en svekket kroneverdi, noe som har gitt oss høyere priser på ferdig raffinerte produkter. I listeprisøkningen den 11. mai utgjorde den svekkede kroneverdi ca. 25 øre per liter. Utover dette, er det ingen signaler som tyder på store endringer fremover, avslutter Gregers.